Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

14 °C
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО - СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Опис істотних передбачувальних факторів ризику
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства
- економічна ситуація в країні, інфляційний ризик;
- податкова система;
- відносини з партнерами;
- ринкова кон’юнктура,  конкуренція;
- якість та конкурентоспроможність послуг;
- рівень організації виробничого процесу;
- виробничі потужності, стан техніко-технологічної бази та обсяг реалізації послуг;
- кадри та мотивація їх діяльності
 
Заходи щодо управління ризиками роботи підприємства
- визначення факторів, що впливають на рівень ризиків;
- розробка заходів мінімізації виявлених ризиків, прийняття рішень про вибір найбільш прийнятних механізмів нейтралізації ризиків;
- проведення оцінки ризиків;
- постійний моніторинг ринку, робота з потенційними замовниками.