Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

3 °C
Структура управління

Посада

відповідальної

особи

П.І.Б.

відповідальної особи, контактний телефон

Основні посадові обов’язки

Начальник управління

по роботі з документами

Сидорок Наталія Борисівна

тел. 74-39-74

- здійснює керівництво роботою управління;

- забезпечує виконання планів роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з питань, що стосуються роботи управління. та планів роботи управління;

- здійснює прийом проектів розпоряджень та рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, погоджених з усіма зацікавленими організаціями і службовими особами, від департаментів, управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради та інших організацій.

 

Завідувач сектору розпорядчої документації

Богомол Наталя Сергіївна

тел. 74-39-74

- здійснює комп’ютерний облік та реєстрацію прийнятих рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпоряджень міського голови;

- здійснює опрацювання та сканування оригіналів рішень виконавчого комітету міської ради та заносить фотокопії до банку даних;

- здійснює розмноження в достатній кількості, доведення до виконавців робочих примірників рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;

- здійснює підготовку та реєстрацію розпоряджень про службові відрядження;

- здійснює своєчасне внесення запису щодо внесення змін, втрати чинності, скасування рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови;

- надає методичні рекомендації в питаннях ведення діловодства в департаментах, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради;

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Завідувач сектору з питань документообігу та публічної інформації

Федосенко Юлія Іванівна

тел. 74-39-87

 

- здійснює приймання від установ, організацій, структурних підрозділів та працівників виконавчого комітету міської ради  службових листів, заяв (з питань діяльності юридичних осіб, загальноміських, загальнодержавних питань тощо);

- здійснює реєстрацію кореспонденції для міського голови та його заступників;

- здійснює контроль за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, доручень вищестоящих органів, службових документів, систематичне інформування керівництва про хід їх виконання;

- здійснює контроль за станом виконавської дисципліни та готує інформацію з цього питання;

- надає необхідну методичну допомогу управлінням та відділам, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради в організації роботи з питань ведення діловодства;

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Головний спеціаліст

Наливайко Оксана Леонідівна

тел. 74-39-87

- відповідальна за роботу із запитами і зверненнями депутатів усіх рівнів;

- здійснює приймання та реєстрацію заяв, звернень депутатів усіх рівнів та контроль за їх своєчасним виконанням; систематично інформує керівництво про хід виконання вказаних документів та готує інформаційно-аналітичну довідку з цих питань;

- проводить випереджувальний моніторинг строків виконання, здійснює розсилку нагадувань про строки виконання резолюцій керівників, що стосується запитів та звернень депутатів;

- надає необхідну методичну допомогу управлінням та відділам, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради в організації роботи з питань ведення діловодства;

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Головний спеціаліст по роботі із запитами

на публічну інформацію

Петренко Світлана Василівна

тел. 74-39-87

- відповідальна за роботу із запитами на публічну інформацію;

- здійснює контроль за розглядом запитів;

- здійснює ведення реєстру публічної інформації;

- надає методичні рекомендації в питаннях ведення діловодства по запитах на публічну інформацію в департаментах, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради;

- бере участь у підготовці та проведенні семінарів, навчань та нарад з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює оприлюднення розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та їх проектів в системі «Електронний виконком» та «Розпорядження міського голови» в межах повноважень;

- розміщує та оновлює інформацію на веб-сторінці управління та у розділі «Публічна інформація» з питань, що належать до його компетенції;

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Провідний спеціаліст

Голик Яна Сергіївна

тел. 74-39-74

- здійснює підготовку та передавання справ на державне зберігання, веде поточний облік документів постійного зберігання, організовує підготовку та вивезення документів для знищення;

- здійснює опрацювання та оформлення паспорта архіву виконавчого комітету міської ради, відповідає за облік та зберігання сформованих справ;

- складає та оформлює номенклатуру справ виконавчого комітету міської ради;

- здійснює контроль за впровадженням номенклатури справ та перевірку стану роботи з документами у структурних підрозділах;

- здійснює складання підсумкового запису про категорії та кількість справ виконавчого комітету міської ради;

- здійснює ведення реєстру колегіальних органів (постійнодіючих, тимчасових комісій та комітетів, рад, робочих груп тощо);

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Спеціаліст І категорії

Шульга Наталія Миколаївна

тел. 74-39-74

- здійснює комп’ютерний облік та реєстрацію прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради;

- здійснює ведення електронної реєстраційної бази даних прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;

- забезпечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування роботи;

- здійснює контроль за своєчасним занесенням до банку даних проектів рішень виконавчого комітету міської ради;

- здійснює оприлюднення рішень виконавчого комітету міської ради та їх проектів в системі "Електронний виконком";

- здійснює розмноження в достаній кількості та доведення до виконавців робочих примірників рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Спеціаліст І категорії

Моргунець Ярослава Анатоліївна

тел. 74-39-87

- готує, здійснює реєстрацію, облік розпоряджень про відрядження та отримання днів відпочинку за відрядження у вихідні дні;

- готує, здійснює реєстрацію, облік розпорядчої документації;

- оформлює та друкує протоколи засідань виконавчого комітету міської ради відповідно до порядку денного згідно з інструкцією з діловодства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- за дорученням керівництва готує проекти організаційно-розпорядчих документів, відповідей;

- забезпечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування роботи;

- здійснює ведення електронних баз даних у межах повноважень;

- бере участь у впровадженні та використанні системи електронного документообігу.

Діловод

Барильченко Лілія Олександрівна

тел. 74-39-87

- здійснює приймання від установ, організацій, структурних підрозділів та працівників виконавчого комітету міської ради службових листів, заяв, запитів та звернень депутатів усіх рівнів;

- здійснює занесення реєстраційних даних до електронної реєстраційно-контрольної картки та іншої інформації : кому на розгляд іде документ тощо;

- здійснює проставляння відміток про контроль з установленням строків виконання документів, проходження та виконання документів відповідно до інструкції з діловодства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- забезпечує організацію діловодства відповідно до чинних правил, контроль за строками проходження документів, готує інформаційні документи з цих питань;

- здійснює опрацювання документів, що повернулися з доповіді: занесення до електронної реєстраційно-контрольної картки відомостей про проходження документів, резолюції керівників, строки виконання документів, отримання відповідей, закриття документів тощо;

- здійснює копіювання документів згідно з резолюціями керівництва виконавчого комітету міської ради;

- здійснює доставку і вручення документів до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради;

- здійснює формування справ відповідно до номенклатури справ, за винятком справ, що стосуються діловодства управління;

-  використовує систему електронного документообігу.