Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

14 °C
Структура управління

Кабінет №

Посада відповідальної  особи

П.І.Б.  відповідальної особи,

контактний телефон

 Основні посадові обов’язки

116

Начальник управління по роботі з документами

Сидорок Наталія Борисівна

тел. 74-39-74

 - начальник управління по роботі з документами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області здійснює керівництво роботою відділу;
-
 забезпечує виконання планів роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з питань, що стосуються роботи відділу, та планів роботи відділу;
-
 здійснює прийом проектів розпоряджень та рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, погоджених з усіма зацікавленими організаціями і службовими особами, від відділів, управлінь виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та інших організацій.

116

Завідувач сектору розпорядчої документації

Богомол Наталя Сергіївна

тел. 74-39-74

 - завідувач сектору розпорядчої документації здійснює комп’ютерний облік та реєстрацію прийнятих рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпоряджень міського голови;

- здійснює опрацювання та сканування оригіналів рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та заносить фотокопії до банку даних; - здійснює розмноження в достатній кількості, доведення до виконавців робочих примірників рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та розпоряджень міського голови;

- здійснює підготовку та реєстрацію розпоряджень про службові відрядження;

- здійснює своєчасне внесення запису щодо внесення змін, втрати чинності, скасування рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпоряджень міського голови;

- надає методичні рекомендації в питаннях ведення діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.

 

118

Завідувач сектору з питань документообігу та публічної інформації

Федосенко Юлія Іванівна

тел. 74-39-87

 - завідувач сектору з питань документообігу та публічної інформації здійснює приймання від установ, організацій, структурних підрозділів та працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області службових листів, заяв (з питань діяльності юридичних осіб, загальноміських, загальнодержавних питань);

- здійснює реєстрацію кореспонденції для міського голови та його заступників;

- здійснює контроль за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, доручень вищестоящих органів, службових документів, систематичне інформування керівництва про хід їх виконання;

- здійснює контроль за станом виконавської дисципліни та готує інформацію з цього питання;

- надає необхідну методичну допомогу управлінням та відділам, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради в організації роботи з питань ведення діловодства.

 

118

Головний спеціаліст

Наливайко Оксана Леонідівна

тел. 74-39-8

 - головний спеціаліст відповідальний за роботу із запитами і зверненнями депутатів усіх рівнів;

- здійснює приймання та реєстрацію заяв, звернень народних депутатів, депутатів місцевих рад та контроль за їх своєчасним виконанням; систематично інформує керівництво про хід виконання вказаних документів та готує інформаційно-аналітичну довідку з цих питань;

- проводить випереджувальний моніторинг строків виконання, здійснює розсилку нагадувань про строки виконання резолюцій керівників, що стосується запитів та звернень депутатів;

- надає необхідну методичну допомогу управлінням та відділам, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради в організації роботи з питань ведення діловодства.

 

118

Головний спеціаліст по роботі із запитами на публічну інформацію

Петренко Світлана Василівна 

тел. 74-39-87

 - головний спеціаліст по роботі із запитами на публічну інформацію відповідальний за роботу із запитами на публічну інформацію;

- здійснює контроль за розглядом запитів;

- здійснює ведення реєстру публічної інформації;

- надає методичні рекомендації в питаннях ведення діловодства по запитах на публічну інформацію в управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради;

- бере участь у підготовці та проведенні семінарів та навчань з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює оприлюднення розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та їх проектів в системі «Електронний виконком» в межах повноважень;

- розміщує та оновлює інформацію на веб-сторінці відділу та у розділі «Публічна інформація» з питань, що належать до його компетенції.

 

116

Провідний спеціаліст

Погорєлова Олена Володимирівна

тел. 74-39-74

 - провідний спеціаліст здійснює підготовку та передавання справ на державне зберігання, веде поточний облік документів постійного зберігання, організовує підготовку та вивезення документів для знищення;

- здійснює опрацювання та оформлення паспорта архіву виконавчого комітету міської ради, відповідає за облік та зберігання сформованих справ;

- складає та оформлює номенклатуру справ виконавчого комітету міської ради;

- здійснює контроль за впровадженням номенклатури справ та перевірку стану роботи з документами у структурних підрозділах;

- здійснює складання підсумкового запису про категорії та кількість справ виконавчого комітету міської ради;

- здійснює ведення реєстру колегіальних органів (постійнодіючих, тимчасових комісій та комітетів, рад, робочих груп тощо).

116

Спеціаліст 1 категорії

Шульга Наталія Миколаївна

тел. 74-39-74

 - спеціаліст 1 категорії бере участь у використанні системи електронного документообігу;

- здійснює набір текстів: працює із файлами, виконує правку тексту, здійснює введення вставки, вносить виправлення помилок, записує файли на носії даних, роздруковує набраний текст на принтері, здійснює передавання (приймання) інформації по мережі відповідно до вимог програмного забезпечення, здійснює зберігання документів зданих до друку;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області:  здійснює відправлення кореспонденції, вручення документів виконавцям під підпис; здійснює опрацювання та сканування оригіналів рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та заносить фотокопії до банку даних виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;  здійснює розмноження в достатній кількості, доведення до виконавців робочих примірників рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та розпоряджень міського голови; здійснює підготовку та реєстрацію розпоряджень про відрядження тощо.