Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

3 °C
Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом на договірних засадах

УКРАЇНА

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

22.02.2013  № 80

 

Про затвердження цін на роботи (послуги),

що виконуються архівним відділом

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради на договірних засадах

 

         Відповідно до статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 03.12.2012 №11000, постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (із змінами), Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів); керуючись наказом Державного комітету архівів України від 21.11.2005 № 138 “Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.12.2005 за № 1469/11749 (із змінами), статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

 

1.Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах (додаються).

 

2.Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16.12.2011 № 1053 “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах” вважати таким, що втратило чинність.

 

3.У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників бюджетної сфери проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що надаються архівним відділом, з урахуванням фактичних видатків на виконання таких робіт (послуг).

 

4.Оприлюднити   дане  рішення  в   офіційному   виданні   Кременчуцької

міської ради газеті «Вісник Кременчука» (головний редактор Фельдман М.В.) в 10-денний термін від дня його прийняття.

 

 5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Шаповалова Р.В.

 

 

Міський голова                                                       О.М. БАБАЄВ

  

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

 

22.02.2013   № 80

 

 

ЦІНИ

на роботи ( послуги), що виконуються архівним відділом

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах

 

Нумерація видів робіт (послуг),

що надаються

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.)

1

2

3

4

1

Упорядкування документів і справ

 

 

1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:

 

 

1.1.1

обласного значення

 

 

1.1.1.1

за період більше 10 років

1 іст. довідка

1490,90

1.1.1.2

за період від 5 років до 10 років

-“-

710,53

1.1.1.3

за період від 1 року до 5 років

-“-

360,35

1.1.2

міського та районного значення

 

 

1.1.2.1

за період більше 10 років

1 іст. довідка

885,62

1.1.2.2

за період від 5 років до 10 років

-“-

535,44

1.1.2.3

за період від 1 року до 5 років

-“-

185,26

1.2

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ

 

 

1.2.1

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 од. збер.

3,60

1.3

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:

 

 

1.3.1

за фондами

10 од. збер.

2,60

1.3.2

усередині фондів - за роками або структурними частинами

-“-

6,85

 

1

2

3

4

1.20.1

без проставлення штемпелів

10 од. збер.

4,96

1.20.2

з проставленням штемпелів

10 од. збер.

5,99

1.21

Картонування справ

10 од. збер.

2,44

1.22

Перекартонування справ

10 од.збер.

3,72

1.23

Написання ярликів

10 ярликів

11,00

1.24

Наклеювання ярликів на коробки

10 ярликів

8,11

1.25

Формування в'язок справ, що підлягають

зберіганню

10 од. збер.

4,67

1.26

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища структурних підрозділів установ у робочу кімнату

10 од. збер.

3,72

1.27

Видавання та підкладання справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів

10 од. збер.

3,92

1.28

Складання описів справ:

 

 

1.28.1

рукописних описів

10 заголов.

18,53

1.29

Складання передмов до описів фондів установ

 

 

1.29.1

обласного значення

1 передмова

1060,70

1.29.2

міського, районного та сільського значення

1 передмова

885,62

1.30

Оформлення описів

1 опис

185,26

1.40

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

10 од. збер.

11,96

1.41

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція

3,88

1.42

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню

10 од. збер.

3,05

1.43

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ

 

 

1.43.1

обласного значення

-“-

360,35

1.43.2

міського, районного та сільського значення

-“-

185,26

1.44

Приймання-здавання справ установ після завершення роботи з упорядкування документів і справ

10 од. збер.

 

 

7,27

     

1

2

3

4

1.45

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

 

 

 1.45.1

обласного значення

1 наряд, акт

160,53

 1.45.2

міського, районного та сільського значення

-“-

84,67

1.46

Складання актів про непоправні пошкодження документів

1 акт

97,71

1.47

Підготовка номенклатур справ установ:

 

 

1.47.1

Визначення наукової і практичної цінності

документів з метою встановлення строків їх

подальшого зберігання:

 

 

 

1.47.1.1

з поаркушним переглядом

1 од. збер.

6,16

1.47.1.2

без поаркушного перегляду справ

10 од. збер.

14,67

 

1.47.2

Складання заголовків справ і документів

1 заголов.

5,94

 

1.47.3

Групування документів за ознаками формування справ

10 документів

8,47

 

1.47.4

Редагування заголовків

10 заголов.

13,02

 

1.47.5

Індексування статей номенклатур справ

10 статей

10,36

 

1.48

Надання методичної допомоги з питань організації  архівної справи та діловодства

 

 

 

1.48.1

в установі фондоутворювача

1 консульт.

97,71

 

1.2

Роботи (послуги) з технічного оформлення робіт

 

 

 

1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях:

 

 

 

1.2.1.1

І група складності

1 машино-

писн. стор.

4,11

 

1.2.1.2

ІІ група складності

1 машино-

писн. стор.

5,39

 

1.2.2

Передрук описів, номенклатур справ, актів на знищення, актів нестачі документів на машинописних пристроях:

 

 

 

1.2.2.1

І група складності

1 машинописн.сторінок

9,01

 

1.2.2.2

ІІ група складності

-“-

11,76

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1.2.3

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків актів, документів:

 

 

1.2.3.1

на управлінську документацію

10 заголов.

7,38

1.2.3.2

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію

10 заголов.

9,77

 

1.2.3.3

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):

 

10 заголов.

4,71

 

1.2.3.4

Просте оправлення справ

1 од. зб.

11,00

 

2

Роботи(послуги) із забезпечення збереже-ності документів з паперовою основою

 

 

 

2.1

Роботи(послуги)з реставрації, ремонту документів

 

 

 

2.1.1

Ремонт документів:

 

 

 

2.1.1.1

складний

1 аркуш

1,05

 

2.1.1.2

дрібний

1 аркуш

0,56

2.2.

Палітурні та картонажні роботи

 

 

2.2.1

Оправлення справ(складне з матер’яним корінцем з обклеюванням обкладинки):

 

 

2.2.1.1

товщина корінця до 6 см

1 од. зб.

16,85

2.2.1.2

Товщина корінця, що перевищує 6 см  

1 од.зб.

22,79

3

Роботи(послуги) з використання архівних документів

 

 

3.1

Тематичне виявлення документів:

 

 

3.1.1

Відбір справ за описами(каталогами) при

тематичному виявленні

 

 

3.1.1.1

машинописними

10 заголовків

1,01

3.1.2

Виявлення документів за справами:

 

 

3.1.2.1

машинописний, рукописний розбірливий

текст

1 од.зб.

14,37

 

3.1.3

 

Виконання тематичних запитів про встановлення(підтвердження) окремих

фактів подій, відомостей *

1 запит

 

 

86,81

 

1

2

3

4

 

3.1.4

 

Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення(підтвердження)

майнових прав*

 

1 арх.дов.

56,91

3.2.

Виготовлення одиничних копій з архівних

документів на електрографічних апаратах:

 

 

3.2.2.1

прості

1 копія

1,75

3.2.2.2

складні

1 копія

2,75

*без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг; при відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події(факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                     Р.В. ШАПОВАЛОВ

                                                                                                                

Начальник архівного

відділу виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                             Н.Г.АБАРОВСЬКА