Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
Фінанси

Місцевий фінансовий орган – це установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Місцеві фінанси є фінансовою базою органів місцевого самоврядування, які призначені для забезпечення відносної фінансової автономності території.

Метою діяльності Департаменту фінансів є забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території.

Основними завданнями Департаменту фінансів є:

  • складання розрахунків до проєкту бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, подання на розгляд виконавчого комітету;
  • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;
  • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
  • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
  • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
  • підготовка проєкту рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови, що стосуються бюджету територіальної громади.

      ДОХОДИ

Головними документами, які  застосовуються при формуванні  державного та місцевих бюджетів є: закон України про Державний бюджет України, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, які схвалюються постановою Кабінету Міністрів України на три наступні роки, рекомендації Міністерства фінансів України з питань складання проєктів місцевих бюджетів та пояснююча записка до оцінки доходів місцевих бюджетів на плановий рік.

Крім того, показники місцевого бюджету розробляються із застосуванням діючих норм  Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Плану економічного і соціального розвитку м. Кременчука на плановий рік, фактичного виконання дохідної частини бюджетів міста Кременчука за два-три попередні роки та очікуваних надходжень в поточному році.

Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України фінансові органи за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, здійснюють прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. Тому, при формуванні дохідної частини місцевого бюджету Департаментом фінансів враховувались пропозиції та розрахунки з обґрунтуваннями ГУ ДПС у Полтавській області, управлінь, відділів  та департаментів виконавчого комітету  та Кременчуцької міської ради.

Частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України визначено, що місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року (включно), що передує плановому.

Склад доходів місцевого бюджету визначаються статтями  64, 691,71 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до ст.9 Бюджетного кодексу України доходи бюджету класифікуються за такими розділами: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти.

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори. Питома вага податкових надходжень в місцевому бюджеті протягом 2018-2020 років складала 98,0%.

Неподатковими надходженнями визнаються: доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, власні надходження бюджетних установ, інші неподаткові надходження.

Питома вага неподаткових надходжень в місцевому бюджеті протягом 2018-2020 років складала 2,0%.

Трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

          

Станом на 01.01.2021 до загального фонду бюджету м. Кременчука  без урахування  офіційних трансфертів  фактично надійшло 1 511 787,360 тис.грн, по надходженню субвенцій – 337 455,569 тис.грн,  усього по загальному фонду з урахуванням офіційних  трансфертів  фактично отримано 1 849 242,929 тис.гривень. Виконання планових показників по загальному фонду без урахування  офіційних трансфертів склало – 84,7%, з урахування  офіційних трансфертів – 87,1%.

По спеціальному фонду без урахування офіційних трансфертів фактичні надходження склали – 54 841,201  тис.грн, по офіційних трансфертах – 21 536,585 тис.грн. Усього фактично отримано до спеціального фонду бюджету міста Кременчука – 76 377,786 тис.грн. Виконання планових показників по спеціальному фонду  без урахування  офіційних трансфертів склало – 43,8%, з урахування  офіційних трансфертів – 48,9%.

Фактичні надходження до бюджету міста Кременчука (без урахування трансфертів) та в розрізі загального і спеціального фондів  протягом 2018-2020 років викладені в діаграмі.

Основними джерелами дохідної частини  загального фонду місцевого бюджету в 2018 - 2020 роках були чотири податки, питома вага яких складає більше 97% в дохідній частині загального фонду (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на майно в частині земельного податку, акцизний податок). 

                                                                                                                                          тис.грн

      

Починаючи з 2021 року, у зв’язку з утворенням Кременчуцької міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області відповідно до рішення Кременчуцької міської ради  від 03.09.2020  «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука», формується бюджет Кременчуцької міської територіальної громади.

Адміністративним центром є місто Кременчук. До територіальної громади входять населені пункти: м. Кременчук, с. Потоки, с. Мала Кохнівка, с. Придніпрянське, с. Соснівка.

Питома вага доходів приєднаної Потоківської сільської ради в загальному фонді дохідної частини бюджету Кременчуцької міської територіальної громади складає 0,9% щорічно (факт 2018-2019 років та очікувані 2020 року). Прогнозні надходження на 2021 рік складають 15 468,1 тис.грн  або 0,8% в загальному фонді дохідної частини бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021рік затверджено в обсязі  2 299 956,207 тис.грн, у тому числі офіційні трансферти – 350 639,200 тис.грн.

План по загальному фонду місцевого бюджету затверджено в обсязі – 2 206 207,957 тис.грн, у т.ч. офіційні тансферти – 350 639,200 тис.грн.

План по спеціальному фонду місцевого бюджету затверджено в обсязі – 93 748,250 тис.грн, у т.ч. бюджет розвитку – 38 798,600 тис.грн.

Основними джерелами дохідної частини  загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади залишаються чотири податки, які в затвердженому на 2021 рік бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади складають 97,8% або 1 815 551,737 тис.грн

ВИДАТКИ

Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Оскільки місцеві органи самоврядування покликані вирішувати локальні проблеми, що безпосередньо пов’язані з виконанням суспільних функцій у формі надання соціальних послуг та сприяння підвищенню життєвого рівня населення, то склад і структура видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість.

Видатки бюджетів територіальних громад на соціально-культурні заходи включають витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт. Обсяг видатківна освіту, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт щорічно збільшується. Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення населення протягом двох останніх років зменшуються через монетизацію виплат на субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

 

 

Інформація щодо наданих місцевих гарантій

Гарантія Кременчуцької міської ради  для забезпечення виконання боргових  зобов’язань надана  по:

- Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово - комунального господарства України та комунальним підприємством «Кременчукводоканал» «Про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку». Загальна сума субкредиту відповідно до Додаткової Угоди  від 01 квітня 2016 року № 28010-02/11-3 до Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 складає 6 528 743,88 дол. США.  У відповідності до графіку погашення основної суми субкредиту останній платіж передбачається 15 жовтня 2027 року.

- Кредитному договору між комунальним підприємством «Кременчуцьке тролейбусне управління» та Європейським банком реконструкції та розвитку від  21 грудня 2016 року на впровадження заходів проєкту «Оновлення міського електротранспорту м. Кременчук». Загальна сума кредиту складає 8 000,0 тис.євро.У відповідності до умов кредитного договору останній платіж погашення основної суми кредиту передбачається 10 вересня 2028 року.

- Кредитному договору між комунальним підприємством «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» Кременчуцької міської ради Полтавської областіта Європейським банком реконструкції та розвитку від  28 грудня 2017 року  на впровадження заходів проекту«Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Загальна сума кредиту складає 7 500,0 тис.євро. У відповідності до умов кредитного договору останній платіж погашення основної суми кредиту передбачається 16жовтня 2030 року.

Гарантійні зобов’язання виконуються вчасно і в повному обсязі.

Інформація щодо обслуговування боргу місцевого бюджету

Запозичення до місцевого бюджету на реалізацію інвестиційних проектівздійснюється шляхом отримання зовнішніх кредитів по кредитним договорам між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Кременчуцькою міською радою, а саме:

- проєкт «Технічне переоснащення та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області» в сумі 5 610,025 тис.грн.У відповідності до умов кредитного договору останній платіжпогашення основної суми кредиту та відсотків передбачається 15 червня 2021 року;

- проєкт «Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м. Кременчука»в сумі 13 000,00 тис.грн. У відповідності до умов кредитного договору останній платіж погашення основної суми кредиту та відсотків передбачається 15 березня 2025 року;

- проєкт «Енергоефективна Раківка» в сумі 6 000,00 тис.євро.У відповідності до умов кредитного договору останній платіж погашення основної суми кредиту та відсотків передбачається 15 листопада 2030 року.

Зобов’язання щодо обслуговування боргу місцевого бюджетувиконуються вчасно і в повному обсязі.