Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
Екологія

Стан довкілля міста Кременчука – предмет особливої уваги місцевих органів влади, політичних кіл, громадських організацій, засобів масової інформації та мешканців.

Сучасна екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів довкілля: стану атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів, рослинного, тваринного світу, природно-заповідних територій, характер яких постійно змінюється. Від напряму цих змін залежить рівновага природних екосистем та збалансованість подальшого екологічного та соціального-економічного розвитку міста Кременчука.

Високий рівень концентрації промислових об'єктів в місті, прискорений темп зростання кількості автотранспорту, відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в Кременчуці підвищений рівень забруднення атмосферного повітря, дефіцит водних ресурсів. Нестача в безвітряні періоди кисню в приземних шарах атмосфери, застій біля земної поверхні повітря, забрудненого викидами промисловості і транспорту, призводить в останній час до смогових явищ.

У рамках реалізації міських програм охорони довкілля в місті Кременчуці передбачено комплекс природоохоронних заходів зі зниження техногенного навантаження на компоненти навколишнього природного середовища міста шляхом зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами, безпечного поводження з відходами, збереження природно-заповідного фонду, озеленення міста, охорони і раціонального використання земель, підвищення екологічної свідомості населення, формування безпечних умов життєдіяльності мешканців м. Кременчука.

Одним з важливих напрямків розв’язання нагальних екологічних проблем є створення дієвої системи моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін та прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки.