Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

25 °C
Фінанси

 

Місцевий фінансовий орган – це установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Місцеві фінанси є фінансовою базою органів місцевого самоврядування, які призначені для забезпечення відносної фінансової автономності території.

Метою діяльності Департаменту фінансів є забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території.

                 

Основними завданнями Департаменту фінансів є:

  • складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету, подання на розгляд виконавчого комітету;
  • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку відповідної території;
  • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
  • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
  • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
  • підготовка проєкту рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови, що стосуються бюджету міста.

ВИДАТКИ

Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Оскільки місцеві органи самоврядування покликані вирішувати локальні проблеми, що безпосередньо пов´язані з виконанням суспільних функцій у формі надання соціальних послуг та сприяння підвищенню життєвого рівня населення, то склад і структура видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість.

Видатки місцевих бюджетів на соціально-культурні заходи включають витрати на освіту, охорону здоров´я, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт. Обсяг видатків на освіту, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт щорічно збільшується. Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення населення протягом двох останніх років зменшуються через монетизацію виплат на субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Загальний обсяг видатків на охорону здоров’я також зменшено за останні два роки, так як медичні заклади замість медичної субвенції отримують оплату за надані медичні послуги в межах програми медичних гарантій за договорами з НСЗУ.