Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

24 °C

Екологічний моніторинг

Дата

Адреса

Оксид азоту NO (мг/м3)
Сірководень H2S (мг/м3)
Діоксид азоту NO2 (мг/м3)
Сірчистий ангідрид SO2 (мг/м3)
Сума вуглеводнів E CnHm (мг/м3)
Гамма-фон (мкР/год)
Пил (мг/м3)
Бета-випромінення (В част/см2 хв)
Метан CH4 (мг/м3)
Формальдегід CH2O (мг/м3)
Оксид вуглецю CO (мг/м3)
Аміак NH3 (мг/м3)
Метилмеркаптани CH3SН (мг/м3)
0.4
0.008
0.2
0.5
-
30
0.5
30
50
0.035
5
0.2
0.0001
2020-09-25 на території Річкового вокзалу, біля водозабору 0.000700 0.980000 0.005000 24.000000 0.000010 1.650000 0.000000 0.000025
2020-09-25 вул. Тараса Бульби, 6 0.000100 0.980000 0.007000 0.580000 0.000010 0.990000 0.000000 0.000025
2020-09-25 вул. Молодіжна, 9 0.000300 0.980000 0.015000 0.000000 0.000010 1.290000 0.000000 0.000025