Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

21 °C
Структурні підрозділи
Комунальні підприємства

Повноваження

Неіленко Тетяна Григорівна

Заступник міського голови – директор Департаменту фінансів
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області  НЕІЛЕНКО Т.Г.

ОБОВ'ЯЗКИ З ПИТАНЬ:
- реалізації місцевої політики у фінансовій сфері та в межах компетенції Департаменту фінансів;
- організації бюджетного процесу;
- формування місцевого бюджету, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку господарства комунальної власності міста, фінансового забезпечення делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування;
- забезпечення підготовки на розгляд ради місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою бюджет та звіти про його виконання;
- аналізу виконання місцевого бюджету;
- створення резерву бюджетних коштів та додаткових надходжень до бюджету;
- аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста;
- участі у розробці положень по місцевих податках та зборах;
- аналізу виконання планів надходжень по місцевих податках та зборах;
- формування спеціального фонду бюджету міста та контролю за його використанням;
- контролю за використанням бюджетних коштів, фінансово-госпо-дарською діяльністю підприємств комунальної власності;
- формування мережі, штатів та контингенту закладів освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту;
- розробки пропозицій з надання пільг із сплати місцевих податків і зборів, обов'язкових платежів до міського бюджету;
- координації роботи зі створення фінансово-економічної бази міської ради і формування фінансових ресурсів;
- координації роботи структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради із складання проектів місцевого бюджету;
- встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, місцевих податків, зборів і обов'язкових платежів;
- встановлення відповідно до законодавства ставок оподаткування для підприємств і організацій, що належать до комунальної власності міста.
Бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку міста та забезпечує їх виконання, про що звітує перед міською радою в межах своїх повноважень.
Забезпечує виконання місцевого бюджету.
Бере участь у роботі комісій, створених при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

Спрямовує, координує  та контролює діяльність:
- Департаменту фінансів.

Здійснює взаємодію з:
- департаментом фінансів Полтавської облдержадміністрації;
- головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області (ГУДКСУ у м. Кременчуці Полтавської області);
- Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області;
- Кременчуцькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Полтавській області;
- постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-  економічного розвитку та інвестиційної політики та іншими постійними комісіями міської ради з фінансових питань;
- банківськими установами в частині розміщення тимчасово вільних коштів бюджету;
- кременчуцьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області;
- управлінням статистики в частині формування та виконання бюджету.

Координує діяльність:
Всіх учасників бюджетного процесу за дотриманням бюджетного зако-нодавства на кожній його стадії.

Очолює:
- конкурсну комісію з розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках.