Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

21 °C
Структурні підрозділи
Комунальні підприємства

Повноваження

Шаповалов Руслан Васильович

Керуючий справами виконкому міської ради
ШАПОВАЛОВ Р.В.

ОБОВ'ЯЗКИ З ПИТАНЬ:
- планування роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; 
- підготовки засідань виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; 
- забезпечення підготовки документів на розгляд виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- організації доведення рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та розпоряджень міського голови до виконавців;
- оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету та рішень виконавчого комітету відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;
- стану діловодства, архівної справи, обліку і звітності;
- проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- організації навчання працівників виконавчих органів міської ради;
- сприяння діяльності юридичного департаменту та розгляду судової та іншої кореспонденції;
- забезпечення роботи з розгляду звернень громадян;
- підготовки матеріалів щодо внесення у встановленому порядку подань про нагородження державними нагородами України;
- планування та контролю, впровадження та використання у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- забезпечення впровадження безпосередньо у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області системи технічного захисту інформації;
- інформаційного забезпечення керівництва міської ради та виконавчого комітету міської ради, на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;
- організації роботи Департаменту «Центр надання адміністративних послуг в місті Кременчуці» відповідно до законів України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
- координації діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради з питань інформаційного забезпечення.
Бере участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану міста з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
Підписує документи на бланках виконавчого комітету міської ради з проставлянням гербової печатки, у разі необхідності.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:
- юридичного департаменту;
- управління по роботі з документами;
- управління по роботі зі зверненнями громадян;
- адміністративно-господарського відділу;
- відділу інформаційно-комп’ютерних технологій;
- архівного відділу;
- Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці».

Здійснює взаємодію з:
- органами Державної міграційної служби України;
- органами юстиції (нотаріальними конторами, відділами РАЦСу, відділами Державної виконавчої служби);
- управлінням статистики.

Очолює:
- міську комісію з питань евакуації;
- робочу групу з питань формування, ведення та використання міського страхового фонду документації;
- експертну комісію виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- адміністративну комісію при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- спостережну комісію при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- робочу групу з питань модернізації комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом;
- комісію на передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.