Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

16 °C
Структурні підрозділи
Комунальні підприємства

Повноваження

Малецький Віталій Олексійович

Міський голова  МАЛЕЦЬКИЙ В.О.

Є головною посадовою особою територіальної громади міста.
Виконує свою роботу відповідно до вимог статей 12 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ОБОВ'ЯЗКИ:
- забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на території міста, дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
- організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету, видає розпорядження у межах своїх повноважень;
- скликає сесії міської ради, формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;
- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;
- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;
- представляє територіальну громаду, міську раду у відносинах з державними та іншими органами,  підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах;
- укладає від імені територіальної громади міста, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;
- забезпечує на території міста дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;
- звітує про свою роботу не рідше одного разу на рік перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами;
- організовує і контролює діяльність, пов’язану з державною таємницею;
- організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території міста;
- координує, організовує взаємодію міської ради, виконавчого комітету міської ради з народними депутатами України щодо розгляду актуальних питань життєзабезпечення міста;
- взаємодіє з правоохоронними органами з питань забезпечення законності, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку;
- забезпечує організацію служби охорони праці у виконавчому комітеті, дотримання законодавства з питань охорони праці та здійснює контроль за його виконанням.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
Підписує документи на бланках міської ради та виконавчого комітету міської ради з проставлянням гербової печатки, у разі необхідності.

Керує роботою:
- виконавчого комітету міської ради;
- апарату міського голови;
- управління бухгалтерського обліку та звітності.

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:
- прокуратурою м. Кременчука;
- відділом в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області;
- Кременчуцьким міським відділом Головного управління Національної поліції в Полтавській області;
- батальйоном патрульної поліції у м. Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області та іншими правоохоронними органами.

Очолює:
- постійнодіючу комісію з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті міської ради;
- координаційну раду з питань розвитку підприємництва в м.Кременчуці.