Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

21 °C
Структурні підрозділи
Комунальні підприємства

Повноваження

Пелипенко Володимир Михайлович

Перший заступник міського голови ПЕЛИПЕНКО В.М.

У разі відсутності або неможливості виконання міським головою своїх обов’язків виконує його функції і повноваження з питань роботи виконавчого комітету.
ОБОВ'ЯЗКИ З ПИТАНЬ:
- координації роботи щодо здійснення у місті економічної політики Президента України  та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
- організації впровадження в життя повноважень міської ради та її виконавчого комітету у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
- економічного та соціального розвитку міста;
- забезпечення підготовки проектів програм економічного і соціального розвитку міста;
- розгляду і внесення пропозицій до планів підприємств, організацій і установ, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, з питань, пов’язаних із економічним та соціальним розвитком міста, задоволенням потреб населення, виробництвом товарів народного споживання;
- розробки договорів про економічне та соціальне співробітництво між виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області та підприємствами всіх форм власності, банками та інвестиційними компаніями, контролю за їх виконанням;
- розширення зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, організацій і установ, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, розвитку експортної бази;
- організації розробки в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста;
- організації роботи комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради;
- підготовки і подання на затвердження міської ради проектів міських програм охорони довкілля, участі у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
- підготовки і внесення на розгляд міської ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
- внесення пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
- контролю за станом благоустрою та розміщення реклами на території міста;
- сприяння розвитку підприємництва, розробки та координації міських програм, направлених на підтримку малого підприємництва;
- координації діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво ними продукції та забезпечення нею міських споживачів;
- забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку міста, задоволення попиту населення в товарах та послугах, формування торговельної інфраструктури з урахуванням відповідних нормативів забезпеченості мешканців об’єктами торгівлі та побуту;
- здійснення відповідно до законодавства контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та ресторанного господарства, побутового обслуговування населення;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у межах повноважень органів місцевого самоврядування;
- вирішення питань із забезпечення бюджетних установ, підприємств комунальної власності та населення міста необхідними товарами та сировиною;
- встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку в місті Кременчуці;
- погодження на розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі на території  м.Кременчука згідно з законодавством;
- виконання повноважень у здійсненні державної регуляторної політики при прийнятті регуляторних актів органами місцевого самоврядування;
- інформаційно-аналітичної діяльності по збору та аналізу інформації щодо  забезпечення населення житлово-комунальними та іншими послугами відповідно до існуючих стандартів;
- здійснення повноважень щодо управління, організації та проведення приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності міста Кременчука, згідно з міською програмою приватизації, та передачі його в оренду;
- ділового співробітництва між містом та районами області з питань постачання споживачам міста сільгосппродукції;
Затверджує та погоджує програми, плани, заходи та інші документи підприємствам, діяльність яких безпосередньо координує;
Бере участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану міста з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
Відповідає за організацію надання адміністративних послуг згідно з розподілом функціональних обов'язків.
Має право першого підпису фінансових документів з проставлянням гербової печатки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Має право підпису від імені виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області договорів, пов’язаних із забезпеченням діяльності виконавчого комітету.
Підписує договори про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Кременчука.
Підписує документи на бланках виконавчого комітету міської ради з проставлянням гербової печатки, у разі необхідності.

Спрямовує, координує  та контролює діяльність:
- управління економіки;
- управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики;
- управління контролю за станом благоустрою;
- управління міського майна;
- управління державної реєстрації;
- відділу екологічної безпеки;
- відділу оперативного контролю за станом в місті;
- відділу внутрішнього контролю та аудиту.

Здійснює взаємодію з:
- Фондом підтримки підприємництва;
- інспекцією з питань захисту прав споживачів у Полтавській області;
- ГО «Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку».

Очолює:
- постійно діючу комісію з питань охорони праці виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- робочу групу для доопрацювання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення норм шкідливих викидів та забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці;
- робочу групу з розроблення проекту Національного плану управління відходами;
- робочу групу з реалізації проектів із залученням інвестицій від міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування в м. Кременчуці;
- конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- робочу групу з питань реалізації спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в м. Кременчуці;
- штаб з проведення в місті Кременчуці трьох-місячника чистоти і порядку з 05 березня по 05 червня 2018 року;
- дорадчий комітет з ефективного врядування і розвитку для впровадження Проекту "Партнерство для розвитку міст" у місті Кременчук;
- робочу групу для розробки Програми просування продукції міста на зовнішні ринки за методологією Проекту ПРОМІС;
- робочу групу з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання;
- робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м. Кременчуці;
- тендерний комітет при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- балансову комісію з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
- комісію по визначенню та відшкодуванню збитків, заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення земельного законодавства;
- комісію з питань прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука павільйонів очікування зупинок громадського транспорту від ТОВ "Європабуд";
- комісію з питання безоплатного прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука стійки для введення наркозу (Лівіус);
- комісію з питання обстеження спеціалізованої комунальної техніки та прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука;
- комісію для огляду нежитлового приміщення за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, буд. 60/1;
- комісію з питання обстеження та приймання-передачі адміністративної будівлі банку, допоміжних будівель, споруд та інших основних засобів, які розташовуються по вул. Перемоги, буд. 9/1 в місті Кременчуці та придбаваються у комунальну власність територіальної громади міста Кременчука з власності публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк";
- комісію по питанню визначення непридатності майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука;
- комісію з питань дотримання законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг в місті Кременчуці;
- робочу групу з питань реалізації Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
- комісію з питань погодження на встановлення та зміну режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг м. Кременчука у нічний час;
- робочу групу з питань впровадження громадського (партисипарного) бюджету в місті Кременчуці.

Координує діяльність:
1. Комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»;
2. Комунального підприємства «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»;
3. Комунального підприємства «Міськоформлення»;
4. Комунального підприємства «Ринок «Ново-Іванівський»;
5. Комунального підприємства «Ринкова площа»;
6. Комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного під- приємства «Автозаводське»;
7. Комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області»;
8. Комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія».