Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

16 °C
Структурні підрозділи
Комунальні підприємства

Повноваження

Кравченко Дмитро Васильович

Заступник міського голови КРАВЧЕНКО Д.В.

ОБОВ'ЯЗКИ З ПИТАНЬ:
- дотримання законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації;
- здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності;
- капітального будівництва об'єктів комунального господарства, соціального і культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення за рахунок міського, обласного бюджету та на пайових засадах;
- сприяння розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів;
- визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень міської ради території, вибору, вилучення, викупу і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
- підготовки і подання на затвердження ради програм у сфері містобудування, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;
- підготовки пропозицій про надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності;
- організації роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру;
- координації взаємодії з питань самочинного будівництва;
- здійснення заходів щодо організації охорони, реставрації пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
- забезпечення на території міста Кременчука реалізації політики у сфері використання та охорони земель, проведення земельної реформи, забезпечення підготовки проектів рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області із земельних питань та участь у підготовці проектів регуляторних актів з питань регулювання земельних відносин;
- здійснення делегованих Кременчуцькою міською радою Полтавської області та виконавчим комітетом повноважень в галузі регулювання земельних відносин;
- погодження проектів землеустрою;
- погодження кошторисної документації при укладенні договорів пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Кременчука.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
Відповідає за організацію надання адміністративних послуг згідно з розподілом функціональних обов'язків.
Підписує документи на бланках виконавчого комітету міської ради з проставлянням гербової печатки, у разі необхідності.
Спрямовує, координує та контролює діяльність:
- управління містобудування та архітектури;
- управління земельних ресурсів;
- управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Здійснює взаємодію з:
- інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Полтав-ській області;
- головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області.

Очолює:
- комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- постійнодіючу комплексну робочу групу з питань забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури м. Кременчука;
- робочу групу з питання визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил;
- робочу групу по визначенню Переліку існуючих гаражних кооперативів, які зобов’язані привести документацію у відповідність до законодавства;
- робочу групу для розгляду пропозицій щодо формування Переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватись кошти бюджетної підтримки відповідно до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки у м.Кременчуці;
- постійно діючу комісію з врегулювання питань, пов’язаних з будівництвом, здійсненим з порушенням на земельних ділянках, що належать забудовникам на праві власності чи користування;
- робочу групу щодо будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука;
- робочу групу з питань розвитку заповідної справи м. Кременчука;
- комісію з розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- комісію з вивчення питання щодо правомірності розташування торгових павільйонів у межах зони санітарної охорони водопроводу, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Кременчука;
- комісію з розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості об'єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- комісію з розгляду земельних спорів.

Координує діяльність:
1. Комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управ-ління капітального будівництва»;
2. Комунального підприємства «Бюро містобудування та кадастру»;
3. Комунального госпрозрахункового підприємства «Союзрембуд»;
4. КП «Креміньміськпроект».