Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА»»

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА»»

директор:

Корлякова О.В.

Графік роботи:

Понеділок, середа, п’ятниця з 10.00 до 11.00Вівторок, четвер з 15.00 до 16.00

Код ЄДРПОУ:

41318879


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Павлова, буд.2

Електронна пошта:

kremenlik@gmail.com

Телефон:

633378105

Основні завдання та функції:

Основні завдання та функції: - здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також швидкої й невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що забезпечуються за рахунок коштів міського бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів; - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення надання медичної допомоги на вторинному рівні та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством; - надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування; - взяття та зберігання донорської крові; - придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку І таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків І та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; - стажування лікарів-інтернів згідно з угодами; - проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів; - монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування; - здача майна в оренду, в тому числі нерухомого; - професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг; - впровадження нових методів лікування; - організація та участь у міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

Надається медична допомога ургентно та планово.

Відділення хірургії та гнійносептиної хірургії – планова хірургічна допомога - герніоабдомінопластика, герніопластика з використанням алотрансплантатів, холецистектомія, операції при патології печінки та селезінки, первинні та реконструктивні операції на жовчних протоках, органозберігаючі операції при виразковій хворобі шлунку та 12-и перстної кишки, резекції шлунку, гастректомії, операції при хронічному панкреатиті, панкреатодуоденальна резекція, первинні та реконструктивні операції при патології тонкого та товстого кишківника (резекція кишківника, геміколектомії, відновні операції на кишківнику.

Проктологічні операції - гемороідектомії , пластиковідновні операції прямої кишки, операції при хронічному парапроктиті, тріщини, обстеження прямої кишки (ректоронаноскопія), видалення поліпів. Операції при геморої, анальних тріщин, параректальних свищах різного ступеню важкості, видалення епітеліально-куприкових ходів, кондилом. Пластика анального жома.

Ургентна хірургічна допомога – апендектомії, герніопластика при защемлених грижах, операції при гострій кишкові непрохідності злукової та пухлинної етіології, операції при шлунково-кишкових кровотечах (як виразкової, так і невиразкової етіології), холецистектомії при диструктивних формах холециститу з перевизикальними змінами, операції при панкреонекрозі (дренування, некректомії, аментобурсостомії), операції при перитонітах, операції при закритих та відкритих травмах органів черевної порожнини, операції при гнійних процесах м’яких тканин. Малоінвазівні хірургічні втручання:лапароскопічні холецистектомія, герніопластика, апендектомія.

Гінекологічні операції - виконується як широкий діапазон традиційних оперативних втручань, так і усі різновиди найсучасніших ендоскопічних операцій при безплідді, патології додатків матки, лейоміомах матки. Кріодеструкція шийки матки, лазерна вапоризація шийки матки, ехосальпінгографія маточних труб

Відділення травматології - проводиться оперативне лікування хворих з травмами опорно – рухового апарату, такі як інтрамодулярний блокуючий остеосинтез при переломах довгих кісток антеградними, реконструктивними та ретроградними стержнями, накісний МОС пластинами з обмеженим контактом та пластинами з кутовою стабільністю. Операційний метод при плоско-вальгусній ступні, вальгусній деформації першого пальця. Проводиться двох етапна тендопластика застарілих пошкоджень сухожилків кисті з використанням силіконових імплантів.

Відділення нейрохірургії – проводиться оперативне лікування: вилучення внутрішньо мозкових пухлин головного мозку . Шунтуючи операції мозку. Вилучення між хребцевих кил поперекового відділу хребта. Усунення дефектів кісток сліпіння черепа. Проводить оперативне втручання при вилученні кіст та новоутворень шиї та носу.

Судинна хірургія : виконання мініфлебектомії, флебектомії, тромбо-емболектомії; накладання судинних швів , проведення артеріальних реконструкцій при атеросклеротичному ураженні аорти, артерій кінцівок ,аорто- здухвинне стегнове, стегново- підколінне гомілкове, підколінно-гомілкове, аорто – мезінтеріальне, підколінно-стегнове, аорто-біфеморальне, гібридні операції, стентування під УЗД контролем. Операції на брахіоцефальних артеріях (пластика сонних артерій, резекція и редресація патологічної вгвинчування звивистості ), аорти стегна , сонно підключичного шунтування, грудну і поперекову симпатэктомії) і венозних реконструкцій, проведення внутрішньо артеріальних ін’єкцій, імплантація портів для проведення тривалих інфузій (хіміотерапія), формування артеріально - венозних фістул для гемодіалізу.

Стоматологічна хірургія: проводить корекцію порушень прикусу в наслідок травм (метало синтез) Проводить лікування запальних захворювань м’яких тканин обличчя та шиї, захворювання слинних залоз. Видалення доброякісних новоутворень. Використовує остеотропний матеріал для заповнення кісткових дефектів ( штучна кістка) При оперативному втручанні використовує фізіодиспенсер ( це зменшення травматизації, перегріву кісткової тканини)

У кардіологічному центрі проводиться лікування пацієнтів з гострим порушенням серцевого ритму, електроімпульсну терапію . Діагностичні та лікувальні методики, які використовуються в відділенні: Холтерівське моніторування електрокардіограми та артеріального тиску, лікування хворих серцево-судинною патологією з використанням сучасних лікарських препаратів. Діагностика за допомогою коронаровентрикулографії хворих з гострим коронарним синдромом та проведення стентування інфарктно залежної артерії. Діагностику Д-діміром хворим з тромболією легеневих артерій . Визначається тропінін у хворих з гостро коронарним синдромом для диференційних діагнозів гострий інфаркт міокарду і нестабільною стенокардії.

Інфекційне відділення є стаціонарним лікувально-діагностичним та профілактичним підрозділом лікарні, що забезпечує кваліфіковану лікувально-діагностичну допомогу хворим на інфекційні захворювання.

Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії - у відділенні проводиться комплекс заходів по підготовці та проведенню загальної анестезії та реґіонарних методів анестезії при операціях, діагностичних і лікувальних процедурах. Здійснюється комплекс заходів по боротьбі з порушенням вітальних функцій життєво важливих органів та систем, що виникають внаслідок захворювань, травм чи інших причин. До відділення госпіталізуються хворі з розладами геодинаміки різного ґенезу та шоковими станами, з гострими розладами дихання, розладами ЦНС, паренхіматозних органів, гострим порушенням обмінних процесів, хворі з отруєннями різного ґенезу а також хворі після важких оперативних втручань. Лікарі відділення володіють різними видами анестезії( загальна, спінальна, епідуральна, провідникова анестезія)

Централізована клініко-діагностична лабораторія атестована у сфері поширення державного метрологічного нагляду і оснащена необхідним сучасним обладнанням. Це дозволяє практично не ставити під сумнів достовірність отриманих результатів і відповідає міжнародним вимогам з лабораторної діагностики. У клініко — діагностичній лабораторії якісно та своєчасно проводить понад 150 лабораторних досліджень: загально – клінічні, гематологічні, цитологічні, біохімічні, бактеріологічні; гормони щитоподібної залози, гепатити.

У рентген кабінетах - проводяться рентгенографічні та рентгеноскопічні дослідження органів та систем людини в повному обсязі і профілактичне флюорографічне обстеження органів грудної клітини.

Цілодобовий травматологічний пункт – надається медична допомога: хірургічна обробка ран верхніх і нижніх кінцівок, видалення неглибоко розміщених чужорідних тіл, первинний сухожилків шов розгиначів та згиначів пальців, репозиція відломків кісток ключиці, плечової кістки, кісток передпліччя, поясних і плюснових кісток, кісток гомілки, фаланг пальців і ступні, усунення звихів плеча, передпліччя, пальців кисті, ступні, під звиху і звиху в ключично-акроміальному і ключично-стернальному з’єднанні, імунізація проти правця, надання допомоги проти сказу.

Консультативно-діагностичний центр включає в себе профільних лікарів – алерголога, дерматовенеролога, ендокринолога, кардіолога, невропатолога, онколога, отоларинголога, офтальмолога, уролога, судинного хірурга, хірурга, ортопеда-травматолога, інфекціоніста, ревматолога, проктолога, терапевта, підліткового терапевта. Центр має – відділення профілактики, жіночу консультацію, кабінет «Діабетичної стопи», кабінет медогляду декретованого контингенту, фізіотерапевтична служба, служба ультразвукової діагностики, служба функціональної діагностики, кабінет ендоскопії.

Служба ультразвукової діагностики - проводить: ехокардіоскопію серця, органів черевної порожнини, нирок, сечовивідної системи, сечового міхура та передміхурової залози з внутрішнім залишком сечі, щитоподібної залози, дослідження функції жовчного міхура з жовчогінним сніданком. Доплерографію судин шиї, судин верхніх і нижніх кінцівок, судин черевної порожнини , судин черевної порожнини.