Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C

новини за сьогодні

Ви тут: Новини >> Оголошення про конкурс виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області оголошує конкурс програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік

Оголошення про конкурс виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області оголошує конкурс програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік

Липень 15, 2020

Мета конкурсу – сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної (неформальної) освіти, залучення недержавних громадських організацій, фізичних осіб-підприємців та підприємств міста Кременчука, які не належать до державних або комунальних форм власності та здійснюють свою діяльність на момент оголошення конкурсу у місті Кременчуці і є юридичними особами відповідно до законодавства України.

 

Фінансування здійснюється за конкретну послугу з позашкільної (неформальної) освіти, надану конкретній дитині. З вересня 2020 року переможець конкурсу програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді отримуватиме по 250 грн. відшкодування за надані послуги з позашкільної (неформальної) освіти щомісяця, відповідно до звіту-реєстру, протягом навчального року

 

Пріоритети Конкурсу:

розвиток позашкільної (неформальної) освіти;

розвиток компетенції дітей через задоволення потреби самовираження;

розвиток поваги до прав людини, гідності, громадянської свідомості, національності, демократичного погляду на різноманітність світоглядів, переконань і способів життя;

вирішення проблеми соціальної інтеграції: дітей з меншими можливостями (з культурно, географічно, соціально і економічно несприятливого середовища), з особливими потребами (особливо здібних і талановитих);

допомога у вирішенні проблеми інтеграції до ринку праці;

удосконалення знань, здібностей та навичок в певній сфері, надання людині додаткових ділових компетенцій.

 

Для участі у конкурсі організації подають:

- заявки на участь у Конкурсі встановленої форми ‒ оригінал і 3 копії (додаток 3 до Положення про конкурс програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік);

- копії свідоцтва про реєстрацію для фізичних осіб підприємців;

- копії Статуту (Положення) для юридичних осіб;

- рішення керівного органу організації про затвердження програми, завірене печаткою Організації;

- рекомендаційні листи (від органу місцевого самоврядування, або громадських організацій, або наукових установ чи незалежних фахівців з проблем, на вирішення яких спрямована програма;

- листів-підтверджень інших організацій у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців;

- програма з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у місті Кременчуці на 2020-2021 навчальний рік.

 

Обов’язковою умовою для участі у конкурсі програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік є проходження акредитації Експертною комісією та отримання позитивного висновку цієї програми у Кременчуцькому міському науково-методичному центрі Кременчуцької міської ради. Прийом документів для проведення акредитації програм здійснюється з 15 липня по 10 серпня                   2020 року включно в Кременчуцькому міському науково-методичний центр Кременчуцької міської ради за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 69 а. Години прийому: щодня з 08:00 до 16:00, крім вихідних та святкових днів. Телефон для довідок: (0536) 70-05-78.

 

Конкурс проводиться з 15 липня 2020 року по 14 серпня 2020 року включно.

Останній термін подання заявок на участь у конкурсі – 14 серпня                   2020 року включно.

 

Прийом заявок на участь у конкурсі здійснюється Управлінням у справах  сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: 39600, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, к. 114. Години прийому: щодня з 08:00 до 16:00, крім вихідних та святкових днів. Телефон для довідок: 3-61-67, 0988391161.

 

Заявки можуть направлятись поштою на зазначену адресу. Заявки в електронному вигляді чи передані факсом не приймаються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата реєстраційної заявки

*

Реєстраційний номер

*

Підпис секретаря Конкурсної комісії

*

* Заповнюється секретарем Конкурсної комісії програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі конкурс програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік

Назва програми

 

Назва недержавної громадської організації, фізичної особи-підприємця та підприємства міста Кременчука,  які не належать до державних або комунальних форм власності та здійснюють свою діяльність на момент оголошення конкурсу у місті Кременчуці і є юридичними особами відповідно до законодавства України, що подають програму

 

Загальна сума витрат на здійснення програми

 

Адреса організації

Телефон, факс, E-mail

 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні договори, фізичної особи-підприємця

 

Банківські реквізити організації

 

(для перерахування коштів)

Рахунок №________________

у ____________________банку

МФО___________________

Код ЗКПО

Прізвище, ім`я, по батькові керівника програми

 

Місце роботи, посада керівника програми, адреса для листування, телефон, факс, E-mail

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ

 з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та

молоді у м. Кременчуці на 2020/2021 навчальний рік

 

Інформація про автора програми

1.

Ім'я та прізвище

2.

Освіта і кваліфікація

3.

Адреса ел. пошти

4.

Номер телефону

5.

Місце роботи, посада

6.

Відомості про акредитацію програми (експертний висновок)

 

 

 

 

 

7.

Анотація програми (передбачена діяльність, обгрунтування користі для дітей та молоді)

 

8.

Місце реалізації програми (місце та адреса)

 

9.

Посилання на докладнішу інформацію (сайт, де розміщена інша інформація про програму)

http: //

10.

Напрямок освіти (за класифікатором напрямків освіти)

Музика

Образотворче мистецтво

Танець

Театр

Спорт

Технічна творчість

Туризм і краєзнавство

Природа, екологія

Безпечний рух

Інформаційні технології

Технології

Медіа

Етнокультура

Мови

Громадянська свідомість

Прикладна творчість

Інше (вписати) ........................

11.

Мета програми (формулюється чіткою тезою, яка характеризує сукупність програми і основну розвиваючу компетенцію)

 

12.

Завдання програми

 

13.

Позначте, які завдання програми відповідають наступним завданням

виховувати і розвивати компетенції дітей через задоволення потреби в самовираженні; 

розвивати повагу до прав людини, гідність, громадянськість, національність, демократичний погляд на різноманітність поглядів на світ, переконань і способів життя; 

розвивати вміння критично мислити, вибирати і орієнтуватися в динамічному суспільстві;

вирішувати проблеми соціальної інтеграції: інтеграція в суспільне життя дітей, що мають менше можливостей (з культурно, географічно, соціально і економічно несприятливого середовища або з виховними спец потребами), що випали з освітньої системи, рішення їх соціальних проблем; 

допомогти вирішувати проблеми, пов'язані з інтеграцією на ринок праці; 

удосконалювати знання, вміння і навички в певній сфері, надати людині додаткові ділові компетенції.

 

14.

Позначте компетенції, які набудуть або вдосконалять діти та молодь, після закінчення програми:

Сфера компетенцій

Компетенції

особисті компетенції

Пізнати себе і поважати себе

Оцінити свої сили і прийняти виклики

Цілеспрямовано рухатися до мети

Встояти перед негативним впливом

Керувати емоціями і почуттями

Інше - впишіть:

соціальні компетенції

Поважати почуття, потреби і переконання інших

Позитивно спілкуватися, бути відповідальним, виріщувати конфлікти

Допомогати іншим і приймати допомогу

Брати участь у громадському житті

Інше - впишіть:

Ініціативні та творчі компетенції 

Мислити творчо, сміливо висувати ідеї

Ініціювати реалізацію ідей, залучити інших

Діяти активно і творчо

Обгрунтовано ризикувати, вчитися на помилках

Інше - впишіть:

комунікативні компетенції

Висловлювати думки

Вміти вислухати

Належним чином використовувати мову жестів

Вибрати відповідний стиль спілкування

Інше - впишіть:

ознайомчі компетенції

Запитувати і шукати відповіді

Робити висновки

Розширювати кругозір

Спостерігати, оцінювати

Бути цілеспрямованим і мати позитивний погляд на освіту

Інше - впишіть:

Компетенції вміння вчитися

Вчитися з задоволенням, бути впевненим у власних силах

Пропонувати реальні цілі навчання

Вибирати стратегії і засоби навчання

Оцінювати успіхи в навчанні

Передбачати подальші кроки

Інше - впишіть:

 

ділові компетенції (впишіть)

 

15.

Зміст програми (складові частини змісту повинні бути пов'язані з завданнями програми, характер діяльностей і тривалість повинні бути збалансовані (теорія і практика; фізична активність, розумова діяльність і внутрішнє вдосконалення)

 № з\\п

Складова частина

(Тема)

Характер діяльності

Методи

Розвиваються загальні та ділові компетенції

Тривалість

(год)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього год.:

 

16.

Обсяг і тривалість програми

 

годин в тиждень

 

раз на місяць

 

кількість місяців

Не менш 2 год. на тиждень

Не менш 8 год. на місяць

Не менш 3 місяців

17.

Вік дітей та молоді (Можливі кілька варіантів)

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 років;

18.

Стать дітей, для яких призначена програма (можливі кілька варіантів)

Чоловіча Жіноча

19.

Інша важлива інформація (якщо є спеціальні вимоги до учасників програми або специфічна інформація про програму)

 

 

20.

Наповнюваність групи (кількість дітей в групі)

 

 

21.

Передбачувана кількість груп

 

22.

Передбачувана вартість послуги з позашкільної (неформальної) освіти для здобувачів освіти на місяць

 

23.

Кваліфікація вчителів (освіта, досвід і кваліфікація, компетенції)

 

 

                         

Підписи засвідчують зобов`язання:

  • подавати у конкурсній документації правдиву інформацію;
  • у разі отримання фінансування – використовувати  його відповідно до програми з дотриманням вимог законодавства України;
  • надавати інформацію управлінню у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (фінансовий та творчий звіти) щодо реалізації програми.

 

Підпис керівника програми                          ______________Дата__________________

 

 

Підпис керівника організації                         ______________Дата__________________

Печатка організації

 

Теги: #Новини #