Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

18 °C

КРЮКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ

Начальник:

Лозовик Дмитро Борисович

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

40210107


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Івана Приходька, буд.90

Електронна пошта:

kra@krukivadm.gov.ua

Телефон:

66-21-24Основні завдання та функції:

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Крюківського району міста Кременчука, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією України і законами України.

Адміністрація при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з управліннями, відділами та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

1. З питань благоустрою:

1.1. бере участь в обстеженні зелених насаджень на території району;

1.2. здійснює контроль за станом благоустрою та озелененням прибудинкових територій; охороною зелених насаджень та водоймищ, за утриманням прибудинкових територій в належному санітарно-технічному стані незалежно від форми власності, бере участь у створенні місць відпочинку громадян;

1.3. бере участь у виявленні порушень та складанні актів про порушення правил благоустрою на території району;

1.4. вживає заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою, у випадках, передбачених законодавством;

1.5. взаємодіє з управлінням контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

1.6. готує пропозиції управлінню контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо галузевих програм з урахуванням проблемних питань району за напрямком діяльності;

1.7. надає пропозиції щодо створення робочих груп, комісій тощо з питань благоустрою територій, бере участь в їх роботі;

1.8. виявляє на території Крюківського району безхазяйні об'єкти та передає їх перелік та дані про місцезнаходження зазначених об'єктів до управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

1.9. бере участь в організації благоустрою території району у відповідності з Правилами благоустрою території міста Кременчука;

1.10. веде перелік об'єктів благоустрою;

1.11. інформує інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради у разі виявлення самовільно побудованого об'єкту нерухомого майна;

1.12. проводить роботу щодо укладання угод про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою з суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами, веде облік укладених угод;

1.13. веде облік проведення земляних робіт по будівництву, реконструкції, ремонту підземних інженерних мереж на території району, про що інформує управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2. З питань організації роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб:

2.1. забезпечує виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

2.2. здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, політичних партій, тощо, а також звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, письмово повідомляє заявників про результати розгляду їх звернень та прийняті рішення, роз'яснює порядок оскарження прийнятих рішень;

2.3. організовує та проводить особистий прийом громадян;

2.4. організовує роботу щодо виїзних прийомів міського голови та його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому міської ради за місцем проживання громадян;

2.5. організовує та проводить навчання посадових осіб Адміністрації та семінари з питань роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб;

2.6. забезпечує облік і вивчення змісту одержаних звернень громадян та юридичних осіб;

2.7. організує прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію, що надходять в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

2.8. забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію, систематизацію, аналіз та контроль за наданням відповідей на запити безпосередніми виконавцями в строки, визначені законом;

2.9. аналізує стан роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб, готує звіти та щоквартально інформує відділ по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про кількість та характер звернень громадян та юридичних осіб, що надійшли до Адміністрації.

3. З питань загально-організаційної роботи:

3.1. здійснює організаційні заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови;

3.2. здійснює організаційну роботу щодо проведення масових заходів за місцем проживання населення;

3.3. сприяє створенню органів самоорганізації населення, здійснює їх облік та забезпечує взаємодію органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування;

3.4. взаємодіє з громадськими організаціями, політичними партіями та релігійними громадами;

3.5. готує в межах компетенції матеріали та виносить їх на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;

3.6. забезпечує виконання відповідних рішень Кременчуцької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

3.7. бере участь у розробленні проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, в т.ч. нормативно-правового характеру, з питань, які відносяться до компетенції Адміністрації, та проводить експертизу таких актів.

4. З питань захисту прав дітей:

4.1. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

4.2. реалізує на території району державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.3. здійснює ведення державної статистики щодо дітей;

4.4. визначає пріоритетні напрямки поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.5. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в сім’ї усиновлювачів та проводить перевірки умов їх проживання і виховання;

4.6. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами адміністрації, місцевими відділеннями поліції, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, медичними та освітніми закладами заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

5. Інші повноваження.

5.1. утворює у межах компетенції робочі групи, комісії;

5.2. здійснюєвідповідно до закону:

5.2.1. ведення Державного реєстру виборців;

5.2.2. формування та ведення Реєстру територіальної громади міста Кременчука Полтавської області;

5.2.3. реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах міста Кременчука Полтавської області;

5.2.4. передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру;

5.3. взаємодіє з правоохоронними органами району з питань забезпечення законності, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку;

5.4. забезпечує надання інформації та доступ до документів у разі проведення перевірки уповноваженими виконавчими органами Кременчуцької міської ради;

5.5. забезпечує облік актів адміністрації району;

5.6. взаємодіє з відділом оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради «1563»;

5.7. виконує інші повноваження, передбачені законодавством України та делеговані міською радою.