Меню

Звіт за вересень 2017 року

Звіт за вересень 2017 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
вересень 2017 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У вересні 2017 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
За показником діоксид азоту зафіксовані перевищення:
 • на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 В в 1,350 та 1,505 разів гранично-допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р.) – 0,270 мг/м3 та 0,301 мг/м відповідно, в результаті інтенсивності руху транспорту.
За всіма іншими показниками рівень концентрації вимірювань відмічений нижче від ГДКм.р..:
 • по оксиду вуглецю 0,056 − 0,446 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 В – 2,23 мг/м3;
 • по оксиду азоту 0,048 – 0,655 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 В – 0,262 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 – 0,216 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на площі Перемоги з боку вулиці Генерала Жадова, б.12 – 0,108 мг/м3;
 • по сірководню 0,013 – 0,075 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на площі Перемоги з боку вулиці Генерала Жадова, б.12; узбіччі міжквартального проїзду по вул. Миру, 19; перетині вул. Козацької та вул. Михайла Грушевського (в районі новобудови дитячого садка-початкової школи); лівому узбіччі дороги по пров. Грозненському, по діагоналі навпроти кута території середньої школи № 26 − 0,0006 мг/м3;
 • по метану 0,002 – 0,494 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на площі Перемоги з боку вулиці Генерала Жадова, б.12 – 24,69 мг/м3;
 • концентрацій формальдегіду та аміаку в атмосферному повітрі не виявлено;
 • по метилмеркаптану 0,040 – 0,130 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на узбіччі міжквартального проїзду по вул. Миру, 19; лівому узбіччі дороги по пров. Грозненському, по діагоналі навпроти кута території середньої школи № 26 – 0,000013 мг/м3;
 • по пилу 0,002 – 0,196 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась на перетині вул. Козацької та вул. Михайла Грушевського (в районі новобудови дитячого садка-початкової школи) – 0,098 мг/м3;
 • середня концентрація суми вуглеводнів склала 1,24 мг/м3. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за вересень 2017 року становили 9,85 – 13,25 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
 • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 5,3 – 8,3 β част/см2∙хв (при допустимому рівні 30 β част/см2∙хв).
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за оксидом вуглецю, оксидом азоту та метаном. Рівень концентрації забруднення за формальдегідом та аміаком не змінився. Рівень концентрації забруднення за діоксидом азоту, сірчистим ангідридом, метилмеркаптаном та пилом зменшився.
Всього за вересень 2017 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 41 протокол.
Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем підвищився рівень концентрації забруднення за пилом. Рівень концентрації забруднення за формальдегідом не змінився. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту, діоксидом азоту, сірчистим ангідридом, сірководнем, метаном метилмеркаптаном та аміаком зменшився. Середня концентрація суми вуглеводнів за вересень місяць у порівнянні з попереднім місяцем зменшилась, що повязано з погодними умовами. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.