Звіт за травень 2017 року

Звіт за травень 2017 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
травень 2017 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У травні 2017 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
Рівень забруднення повітря за всіма показниками відмічений нижче від ГДКм.р. на всіх точках і склав:
 • по оксиду вуглецю 0,011 0,204 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на перехресті вул. Миколаївська та вул. Небесної сотні 1,02 мг/м3;
 • по оксиду азоту 0,095 0,713 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась поруч з територією спецмайданчика складування відходів виробництва на Деївській горі у Правобережній частині м. Кременчука (власник ФОП Височин І.О.) 0,285 мг/м3;
 • по діоксиду азоту 0,015 0,940 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Вадима Пугачова, 25 0,188 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 0,192 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Космічна, 5 0,096 мг/м3;
 • концентрацій метану та формальдегіду в атмосферному повітрі не виявлено;
 • по метилмеркаптану 0,010 0,280 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась поруч з територією спецмайданчика складування відходів виробництва на Деївській горі у Правобережній частині м. Кременчука (власник ФОП Височин І.О.) 0,000028 мг/м3;
 • по аміаку 0,000 0,500 ГДКм.р. (0 0,1 мг/м3), що не перевищує гранично допустимих концентрацій максимально разових;
 • по пилу 0,006 0,096 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Юрія Кондратюка, 15 0,048 мг/м3;
 • середня концентрація суми вуглеводнів склала 1,27 мг/м3. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за травень 2017 року становили 8,75 14,75 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
 • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 5,4 9,6 β част/см2хв (при допустимому рівні 30 β част/см2хв). Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за оксидом азоту, діоксидом азоту та метилмеркаптаном. Рівень концентрації забруднення за аміаком не змінився. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, сірчистим ангідридом, метаном, формальдегідом та пилом зменшився.
Всього за травень 2017 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 50 протоколів.
Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем підвищився рівень концентрації забруднення за сірчистим ангідридом, метилмеркаптаном та пилом. Рівень концентрації забруднення за аміаком, метаном та формальдегідом не змінився. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту та діоксидом азоту та зменшився. Середня концентрація суми вуглеводнів за травень місяць у порівнянні з попереднім місяцем збільшилась, що повязано з погодними умовами та інтенсивністю руху транспорту. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.