Меню

Звіт за липень 2017 року

Звіт за липень 2017 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
липень 2017 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У липні 2017 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
За показником діоксид азоту зафіксовані перевищення:
 • на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 В в 1,630 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,326 мг/м3, в результаті інтенсивності руху транспорту.
За всіма іншими показниками рівень концентрації вимірювань відмічений нижче від ГДКм.р..:
 • по оксиду вуглецю 0,024 0,580 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 2,90 мг/м3;
 • по оксиду азоту 0,070 0,733 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 0,293 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 0,298 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 0,149 мг/м3;
 • по метану 0,000 0,527 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 26,36 мг/м3;
 • по формальдегіду 0,000 0,800 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 0,028 мг/м3;
 • по метилмеркаптану 0,040 0,950 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 0,000095 мг/м3;
 • по аміаку 0,000 0,500 ГДКм.р. (0 0,1 мг/м3), що не перевищує гранично допустимих концентрацій максимально разових;
 • по пилу 0,006 0,550 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась на на вул. Чкалова (р-н заправки БРСМ) 0,275 мг/м3;
 • середня концентрація суми вуглеводнів склала 1,57 мг/м3. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за липень 2017 року становили 9,85 12,65 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
 • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 5,4 8,4 β част/см2хв (при допустимому рівні 30 β част/см2хв). Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за оксидом вуглецю, оксидом азоту та сірчистим ангідридом. . Рівень концентрації забруднення за аміаком не змінився. Рівень концентрації забруднення за діоксидом азоту та пилом зменшився.
Всього за липень 2017 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 46 протоколів.
Висновок. Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем підвищився рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, сірчистим ангідридом, метаном, формальдегідом, метил меркаптаном, аміаком та пилом. Рівень концентрації забруднення за оксидом азоту та діоксидом азоту зменшився.
Середня концентрація суми вуглеводнів за липень місяць у порівнянні з попереднім місяцем збільшилась, що повязано з погодними умовами та інтенсивністю руху транспорту. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.