Меню

            ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
лютий 2018 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У лютому 2018 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення. Вимірювання сірчистого ангідриду не відбувалося у зв’язку з технічним обслуговуванням приладу.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
Рівень концентрації вимірювань за всіма показниками відмічений нижче від максимально разової ГДК:
  • по оксиду вуглецю 0,130 0,676 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на розширенні дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова   3,38 мг/м3;
  • по оксиду азоту 0,013 0,475 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на узбіччі міжквартального проїзду по вул. Миру, 19 0,190 мг/м3;
  • по діоксиду азоту 0,145 0,820 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на розширенні дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова   0,164 мг/м3;
  • по сірководню 0,001 0,013 ГДКм.р. Найбільша концентрація періодично спостерігалась на всіх точках спостережень 0,0001 мг/м3;
  • по метану 0,004 – 0,663 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на на пров. Героїв Бреста, 44 33,15 мг/м3;
  • концентрацій формальдегіду 0,0003 ГДКм.р. Найбільша концентрація періодично спостерігалась на всіх точках спостережень 0,00001 мг/м3;
  • по метилмеркаптану 0,000 – 0,010 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на перетині пров. В.Вернадського та вул. Соняшної, навпроти будинку по вул. Соняшній, 21; розширенні дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова; у заїзному кармані (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2; на лівому узбіччі дороги по пров. Гроненському, по діагоналі навпроти кута території середньої школи № 26; на перетині вул. Козацької та вул. Михайла Грушевського (в районі новобудови дитячого садка-початкової школи); на перетині санітарно-захисних зон підприємств Північного промвузла (ПАТ «Укртатнафта», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»); на узбіччі міжквартального проїзду по вул. Миру, 19; набережна лейтенанта Дніпрова– 0,000001 мг/м3; по аміаку 0,000 −0,500 ГДКм.р. (0 – 0,1 мг/м3), що не перевищує гранично допустимих концентрацій максимально разових. Найбільша концентрація спостерігалась на набережній лейтенанта Дніпрова та вул. Петра Котовського, 25 А– 0,10 мг/м3;
  • по пилу 0,002 – 0,124 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась у заїзному кармані (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2 0,062 мг/м3;
  • рівні гамма-фону в місті за лютий 2018 року становили 9,65 – 10,75 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
  • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 6,1 – 7,5 β част/см2∙хв (при допустимому рівні 30 β част/см2∙хв). Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився оксидом вуглецю, метаном, формальдегідом. Рівень концентрації забруднення за аміаком не змінився. Рівень концентрації забруднення за оксидом азоту, діоксидом азоту, метилмеркаптаном та пилом зменшився.
Всього за лютий 2018 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 49 протоколів.
Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем підвищився рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту, діоксидом азоту та метаном. Рівень концентрації забруднення за формальдегідом та аміаком не змінився. Рівень концентрації забруднення за сірководнем, метилмеркаптаном та пилом зменшився.