Звіт за березень 2017 року

Звіт за березень 2017 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
березень 2017 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У березні 2017 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
За показником діоксид азоту зафіксовані перевищення:
 • на магістралі по вул. Леонова в 1,315 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,263 мг/м3, в результаті інтенсивності руху транспорту.
 • на перехресті вул. Миколаївська та вул. Небесної сотнів в 1,195 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,239 мг/м3, в результаті інтенсивності руху транспорту.
За всіма іншими показниками рівень концентрації вимірювань відмічений нижче від ГДКм.р..:
 • по оксиду вуглецю 0,078 0,286 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на магістралі по вул. Леонова 1,43 мг/м3;

 • по оксиду азоту 0,043 0,510 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Космічна, 5 0,204 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 0,192 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на межі СЗЗ ТОВ «АВМ Ампер»   0,096 мг/м3;
 • концентрацій метану та формальдегіду в атмосферному повітрі не виявлено;
 • по метилмеркаптану 0,030 0,080 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на межі СЗЗ «Грін Арт», вул. Вадима Пугачова, 25 та на перехресті вул. Миколаївська та вул. Небесної сотні 0,000008 мг/м3;
 • по аміаку 0,000 0,500 ГДКм.р. (0 0,1 мг/м3), що не перевищує гранично допустимих концентрацій максимально разових;
 • по пилу 0,008 0,590 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась на межі СЗЗ філії Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» на відстані 1000 м 0,023 мг/м3. Згідно з технічними вимогами експлуатації приладу вимірювання пилу проводилося лише за температури +5°С і вище;
 • середня концентрація суми вуглеводнів склала 1,18 мг/м3. Вимірювання концентрації суми вуглеводнів проводилося лише за температури +5°С і вище згідно з технічними вимогами експлуатації приладу. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за березень 2017 року становили 8,40 13,00 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
 • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 4,2 8,5 β част/см2хв (при допустимому рівні 30 β част/см2хв).
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за діоксидом азоту та сірчистим ангідридом. Рівень концентрації забруднення за метаном, формальдегідом, аміаком та пилом не змінився. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту та метилмеркаптаном зменшився.
Всього за березень 2017 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 44 протоколи. Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту, діоксидом азоту, сірчистим ангідридом, метилмеркаптаном та пилом  зменшився. Рівень концентрації забруднення за аміаком, метаном та формальдегідом не змінився. Середня концентрація суми вуглеводнів за березень місяць у порівнянні з попереднім місяцем збільшилась, що повязано з погодними умовами та інтенсивністю руху транспорту. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.