Меню

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
вересень 2018 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря». Він передбачає спостереження за станом атмосферного повітря, а саме за концентрацією забруднюючих речовин та аналіз їх шкідливого впливу на якість повітря.
У вересні 2018 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (∑СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення. Вимірювання аміаку не відбувалося у зв’язку з плановою щорічною повіркою засобу вимірювальної техніки.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
Рівень концентрації вимірювань за всіма показниками відмічений нижче від максимально разової ГДК:
 • по оксиду вуглецю 0,002 − 0,406 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на розширенні дороги на перетині вул. Молодіжна, 3 – 2,03 мг/м3;
 • по оксиду азоту 0,015 – 0,480 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на перетині вул. Козацької та вул. Михайла Грушевського (в районі новобудови дитячого садка-початкової школи) – 0,192 мг/м3;
 • по діоксиду азоту 0,005 – 0,880 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 – 0,176 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 – 0,980 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась у заїзному кармані (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2 – 0,490 мг/м3;
 • по сірководню 0,0003 – 0,025 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на проспекті Лесі Українки, 29 − 0,0002 мг/м3;
 • по метану 0,158 – 0,972 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на проспекті Лесі Українки, 29 - 48,59 мг/м3;
 • концентрацій формальдегіду 0,0003 ГДКм.р. Найбільша концентрація періодично спостерігалась на всіх точках спостережень − 0,00001 мг/м3;
 • по метилмеркаптану 0,000 – 0,010 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на перетині вул. Козацької та вул. Михайла Грушевського (в районі новобудови дитячого садка-початкової школи) та 297 квартал, 9 − 0,000001 мг/м3;
 • по пилу 0,000 – 0,076 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась на межі СЗЗ 200 м від ставка випарника ПАТ «Укртатнафта» – 0,038 мг/м3;
 • середня концентрація суми вуглеводнів склала 1,21 мг/м3. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за вересень 2018 року становили 8,20 – 12,50 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 5,4 – 9,3 β част/см2∙хв (при допустимому рівні 30 β част/см2∙хв). Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за сірчистим ангідридом, метаном та формальдегідом. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом та діоксидом азоту, сірководнем, метилмеркаптаном та пилом зменшився.
Всього за вересень 2018 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 45 протоколів.
Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем рівень концентрації забруднення за всіма показниками зменшився. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.