ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
лютий 2017 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У лютому 2017 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
За показником діоксид азоту зафіксовані перевищення:
 • на магістралі на перехресті вул. Манагрова та вул. Республіканська в результаті інтенсивності руху транспорту: в 1,865 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,373 мг/м3 та в 1,725 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,345 мг/м3 ;
 • на магістралі по вул. Леонова в 1,470 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,294 мг/м3, в результаті інтенсивності руху транспорту.
За всіма іншими показниками рівень концентрації вимірювань відмічений нижче від ГДКм.р..:
 • по оксиду вуглецю 0,086 0,418 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на проспекті Свободи, 150 2,09 мг/м3;
 • по оксиду азоту 0,050 0,643 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на на межі СЗЗ «Грін Арт» 0,257 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 0,380 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на межі СЗЗ ПАТ «Укртатнафта» на відстані 1000 м 0,190 мг/м3;
 • концентрацій метану та формальдегіду в атмосферному повітрі не виявлено;
 • по метилмеркаптану 0,03 0,12 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на проспекті Свободи, 150 0,000012 мг/м3;
 • по аміаку 0,000 −0,500 ГДКм.р. (0 – 0,1 мг/м3), що не перевищує гранично допустимих концентрацій максимально разових;
 • по пилу 0,008 – 0,590 ГДКм.р Найбільша концентрація спостерігалась на вул. Івана Приходька, 44 – 0,295 мг/м3. Згідно з технічними вимогами експлуатації приладу вимірювання пилу проводилося лише за температури +5°С і вище;
 • середня концентрація суми вуглеводнів склала 0,97 мг/м3. Вимірювання концентрації суми вуглеводнів проводилося лише за температури +5°С і вище згідно з технічними вимогами експлуатації приладу. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за лютий 2017 року становили 8,75 13,8 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
 • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 4,2 9,0 β част/см2хв (при допустимому рівні 30 β част/см2хв).
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за оксидом азоту, діоксидом азоту, сірчистим ангідридом та пилом. Рівень концентрації забруднення за аміаком не змінився. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю зменшився.
Всього за лютий 2017 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 32 протоколи. Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем підвищився рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту, діоксидом азоту, сірчистим ангідридом, аміаком та метилмеркаптаном. Рівень концентрації забруднення за метаном та формальдегідом не змінився. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.