ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
січень 2017 року
по моніторингу забруднення атмосферного повітря ПМЕЛ
в місті Кременчук

Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових ланок системи моніторингу довкілля, оскільки надає інформацію про рівень забрудненості повітря, якість якого першочергово, не опосередковано впливає на здоров’я мешканців міста. Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності з Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
У січні 2017 року контролювалося 13 забруднюючих компонентів приземного шару атмосфери, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сірководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан (CH3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (недиференційований за складом), сума вуглеводнів (СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета випромінення.
Оцінювання фактичного рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення з відповідними ГДКм.р. речовин у повітрі населених міст.
За показником діоксид азоту зафіксовано перевищення:
 • на магістралі на перехресті вул. Манагрова та вул. Республіканська в 1,57 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,313 мг/м3, в результаті інтенсивності руху транспорту;
 • на магістралі по вул. Леонова в 1,14 рази гранично допустимої максимально разової концентрації (ГДКм.р) 0,206 мг/м3, в результаті інтенсивності руху транспорту.
За всіма іншими показниками рівень концентрації вимірювань відмічений нижче від ГДКм.р..:
 • по оксиду вуглецю 0,144 0,348 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на перехресті вул. Миколаївська та вул. Небесної сотні 1,74 мг/м3;
 • по оксиду азоту 0,048 0,310 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на перехресті вул. Миколаївська та вул. Небесної сотні 0,124 мг/м3;
 • по сірчистому ангідриду 0,000 0,286 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась на межі СЗЗ ТОВ «АВМ Ампер» 0,143 мг/м3;
 • концентрацій аміаку, метану та формальдегіду в атмосферному повітрі не виявлено;
 • по метилмеркаптану 0,02 0,07 ГДКм.р. Найбільша концентрація спостерігалась по магістралі на перехресті вул. Манагрова та вул. Республіканська 0,000007 мг/м3;
 • згідно з технічними вимогами експлуатації приладу вимірювання пилу проводиться лише за температури +5°С і вище;
 • вимірювання концентрації суми вуглеводнів проводиться лише за температури +5°С і вище згідно з технічними вимогами експлуатації приладу. ГДКм.р. суми вуглеводнів не регламентовано жодним нормативним документом.
 • рівні гамма-фону в місті за січень 2017 року становили 8,7 12,9 мкР/год (при допустимому рівні 30 мкР/год);
 • поверхнева густина потоку частинок бета-випромінювання становила 4,6 9,3 β част/см2хв (при допустимому рівні 30 β част/см2хв).
У порівнянні з вимірюваннями аналогічного періоду минулого року рівень концентрації забруднення підвищився за діоксидом азоту та сірчистим ангідридом. Рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, оксидом азоту зменшився.
Всього за січень 2017 року складено і передано до міськвиконкому на розгляд 13 протоколів. Звертаємо увагу на те, що у порівнянні з попереднім місяцем підвищився рівень концентрації забруднення за оксидом вуглецю, діоксидом азоту, сірчистим ангідридом та метилмеркаптаном. Рівень концентрації забруднення за оксидом азоту зменшився. Рівень концентрації забруднення за метаном, формальдегідом та аміаком не змінився. Радіаційна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.