Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

26 °C
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО - СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Порядок

складання та подання запитів на публічну інформацію, оскарження рішень, в тому числі і в судовому порядку, суб’єкта господарювання комунальної власності міста Кременчука, його дій чи бездіяльності

 

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, оприлюдення інформації, розпорядником якої є КП «Науковий центр еколого - соціальних досліджень».

2. Запити на інформацію, порядок їх складання, оскарження рішень суб’єкта господарювання комунальної власності міста Кременчука, його дій чи бездіяльності здійснюється в порядку Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян».

3. Забезпечення доступу до публічної інформації КП «Науковий центр еколого - соціальних досліджень» забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Складання та подання запитів на публічну інформацію.

Запит на отримання публічної інформації подається КП «Науковий центр еколого - соціальних досліджень» в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою на вибір запитувача.

5. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється дата надходження та вхідний номер запиту.

Дана копія повертається запитувачу. Інформація на запит надається безоплатно.У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

10. Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту розпорядником інформації.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

https://opendata.kremen.gov.ua/dataset/звіти-у-тому-числі-щодо-задоволення-запитів-на-інформацію-21