Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

22 °C
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО - СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Інформація про перелік та умови надання послуг

Спектр екологічних послуг КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»:

 -   метеорологічні спостереження за станом погодних умов, надання відповідних офіційних довідок (для представлення страховим компаніям, правоохоронним органам, для списання пального та ведення бухгалтерського обліку);

 -   ведення контролю за станом атмосферного повітря в санітарних зонах підприємств, повітря їх робочої зони та в селітебних зонах;

 -   контроль безпеки умов праці (якісний стан повітря на робочих місцях у виробничих приміщеннях, відкритих майданчиках тощо);

 -   ведення контролю за дотриманням гранично допустимих викидів (ГДВ) в атмосферу на джерелах забруднення та в санітарно-захисних зонах підприємств;

 -   перевірка відповідності параметрів роботи установки очистки газу (ефективність роботи ПГОУ) на джерелах викидів;

 -   розробка і оформлення паспортів газоочисних установок;

 -   перевірка ефективності роботи вентиляційних систем;

 -   проведення інвентаризації джерел викидів та місць утворення відходів виробництва;

 -   сприяння в підготовці та оформленні документів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря;

 -   організація і проведення громадських слухань;

 -    комплекс послуг по веденню контролю за якісним станом підземних вод, грунтів;

 -   контроль радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель і споруд, території, що до них прилягає;

 -   дослідження шумових характеристик (шум постійний  та непостійний та вібрації (вібрація загальна та локальна);

 -   дослідження поверхневих вод;

 -   дослідження відпрацьованих газів колісних транспортних засобів;

 -   дослідження димності відпрацьованих газів колісних транспортних засобів.