Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

23 °C

Ви тут: Новини >> Кременчуцька міська рада Полтавської області ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ Автозаводського та Крюківського районних судів міста Кременчука.

Кременчуцька міська рада Полтавської області ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ Автозаводського та Крюківського районних судів міста Кременчука.

Березень 01, 2019

Кременчуцька міська рада Полтавської області оголошує пошук кандидатів у присяжні Автозаводського та Крюківського районних судів міста Кременчука.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного районного суду міста Кременчука, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (пл. Перемоги,2, каб. 521) наступні документи:

  1. Заява за зразком про включення до списку присяжних відповідного районного суду міста Кременчука.
  2. Ксерокопія паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації/проживання кандидата в присяжні).
  3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
  4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обовязків присяжного (довідка з наркологічного та психоневрологічного диспансерів).

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 74-38-47.

 

 

З Р А З О К

Кременчуцька міська рада

 

Іваненка Івана Івановича

вул. Прорізна, 15, кв. 4

м. Кременчук, 39600

(постійне місце проживання)

067-000-00-00

(контактний номер телефону)

 

Заява

Прошу обрати мене до складу присяжних Автозаводського (або Крюківського) районного суду м. Кременчука. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою проведення процедури розгляду моєї кандидатури для включення до складу присяжних.

 

Додатки на ___ арк.

 

______________                                                                  ______________

               (дата)                                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про пошук присяжних на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету.

 

Довідкова інформація:

 

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

 

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1)   визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2)   мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обовязків народного засідателя, присяжного;

3)   мають не зняту чи непогашену судимість;

4)   є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

5)   на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6)   досягли 65 років;

7)   не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку народних засідателів, не може залучатися до розгляду справи як присяжний і навпаки.

 

Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, повязані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.

 

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обовязків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

На час виконання присяжними обовязків у суді, за місцем основної роботи за ними зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обовязків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обовязків із здійснення правосуддя.

Теги: #Новини #