Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C

Ви тут: Новини >> Управління Держпраці у Полтавській області інформує: Сумісництво та суміщення

Управління Держпраці у Полтавській області інформує: Сумісництво та суміщення

Листопад 30, 2021

Відповідно до ст. 3 КЗпПУ законодавство про працю регулює трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності, а також осіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб-підприємців.

    Частиною другою ст. 21 КЗпПУ передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному, або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо іншого не передбачено законодавством, колективним договором, або угодою сторін. Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

    Порядок роботи сумісників та оплата праці регулюється постановою Кабінету Міністрів за № 245 від 03.04.1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами, далі –постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України за № 43 від 29.06.1993 р., зареєстрованим у Мін’юсті України 30.06.1993 р. за № 76 (Далі-Положення). Норми постанови № 245 та Положення поширюються на працівників державних підприємств, установ та організацій.

    У сфері недержавної форми власності сумісництво не регулюється. У цьому випадку обмеження можуть бути встановлені колективним або трудовим договором.

    Сумісництво визначається як виконання працівником, крім своєї основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому, або іншому підприємстві, в установі, організації, або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (п. 1 Положення). 

     Суміщення професій (посад) - це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою (у межах робочого часу за основною роботою). Суміщення професій (посад) передбачає, що посада є у штатному розписі, але не заповнена та залишається вакантною.

   Доручення працівникові додаткових обов’язків у разі суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків відсутнього працівника оформляється наказом по підприємству, в якому встановлюються конкретні обсяги додаткової виконуваної роботи, а також розміри доплат.

   Отже, сумісництво передбачає виконання роботи у час, вільний від виконання обов’язків за основним трудовим договором, тобто означає незмінну інтенсивність праці в разі збільшення тривалості робочого часу. На відміну від цього, суміщення професій (посад) означає виконання додаткових трудових обов’язків за незмінної тривалості робочого часу.

    Законодавством не встановлено обмежень щодо застосування суміщення професій (посад) працівникові, який працює за сумісництвом.

 

          За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Людмили Рогізної.