Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

4 °C
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ
Відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою

Положення

про порядок організації та направлення на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету у 2020 році

 

1. Загальні положення

1.1. До закладу оздоровлення та відпочинку на відпочинкові зміни тривалістю не менше 10 (десять) календарних днів направляються діти з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування віком від 4 до 17 років включно, які зареєстровані в м. Кременчук (далі – діти), разом з супроводжуючою особою.

1.2. Кошти місцевого бюджету спрямовуються управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на організацію відпочинку дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою.

1.3. Путівки на відпочинкові зміни до закладу оздоровлення та відпочинку надаються безоплатно для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою.

2. Порядок надання путівок

до закладів оздоровлення та відпочинку

2.1. Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради забезпечує формування банку даних на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою та подальшого направлення до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку черговості.

2.2. Для реєстрації в банку даних на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою у закладі оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету одним із батьків або особою, яка їх замінює (далі – заявник) подаються до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради наступні документи:

- заява (встановленої форми);

- паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання/ посвідка на тимчасове проживання заявника;

- документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії.

2.3. Заяви від заявників до банку даних на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою у закладі оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету приймаються на дітей, яким на момент подачі заяви виповнилось повних 4 (чотири) роки.

2.4. Для зняття з реєстрації дитини з банку даних на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою у закладі оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету подається заява (встановленої форми) від заявника, паспорт заявника, документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися, до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.5. Направлення на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів.

2.6. Прийом документів на направлення на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.7. Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розглядає заяви заявників щодо направлення на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету, формує та своїм наказом затверджує списки дітей, які направляються до закладу. Підставою для видання такого наказу є документи, зазначені в пункті 3.1. розділу 3 цього Положення, які мають зберігатися в управлінні у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 3 років.

2.8. На підставі наказу управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради заповнюються бланки путівок, які засвідчуються підписом керівника та печаткою управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.9. Оформлені належним чином путівки передаються заявникам.

 

3. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів

3.1. Для отримання путівки на відпочинок для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради подаються наступні документи:

- заява (встановленої форми);

- паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання/ посвідка на тимчасове проживання заявника;

- паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання/ посвідка на тимчасове проживання супроводжуючої особи (подається у разі, якщо супроводжуючою особою буде не заявник);

- документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися, відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії.

3.2. Копії документів завіряються начальником управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

3.3. Перед відправленням діти з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, яким надаються путівки, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової документації № 079-о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року № 990/23522, а також мати копію затвердженої форми індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, що видається медико-соціальними експертними комісіями, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623 «Про затвердження форми індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року № 1197/14464.

3.4. Супроводжуючі особи дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, яким надається путівка, перед відправленням повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової документації, а саме: довідку від сімейного лікаря про стан здоров’я з виписками від дерматолога, гінеколога (жінкам), флюорографічного дослідження, мати копію карти профілактичних щеплень (форма № 063/о), завірену належним чином.

 

4. Контроль за дотриманням вимог цього Положення.

4.1. Якщо дитині надано путівку з порушенням вимог цього Положення, така путівка вважається виданою не за призначенням. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням законодавства вживаються заходи щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки на рахунок управління у справах сімей та дітей  виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

4.2. Контроль за використанням коштів місцевого бюджету, передбачених управлінню у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на придбання путівок на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою в закладах оздоровлення та відпочинку здійснюється в установленому законодавством порядку.