Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

3 °C
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ
Оздоровлення дітей (відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми на 2020 рік)

Положення

про порядок організації, який використовує службові особи, які дотримуються довідок путівки, дитячим закладом оздоровлення та відпочинку для надання послуг з дозвілля та відпочинку дітей, які ви бачите в сім'ях з дітьми в м. Кременчуці, у 2020 році

 

 

1. Загальні положення

1.1. Цей портал пропонує можливість використовувати особисті речі, які дотримуються дитячих закладів, які охоплюють дозвілля та відпочинок для надання послуг із дозвілля та відпочинку дітей, які виходять у сім'ях із дітьми у м. Кременчуці (далі - приватне навчання), за дотриманням обласного та місцевого бюджету (далі - бюджетні кошти).

1.2. На часткове відшкодування, в розмірі 2318,00 грн. (дві тисячі триста вісімнадцять гривень 00 копійок), мають право сім’ї з дітьми на кожну дитину окремо віком від 7 до 18 років.

Сім’ї з дітьми мають право на часткове відшкодування за місцем реєстрації дитини.

Часткове відшкодування здійснюється відповідно до цього Положенння  один раз на рік за умови, що дитині не надавалась уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та установами в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.

1.3. За рахунок бюджетних коштів здійснюється часткове відшкодування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області (далі – дитячі заклади), до яких належать:

- дитячий заклад санаторного типу – заклад, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання захворюванням;

- дитячий центр – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово;

- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово.

За рахунок бюджетних коштів може здійснюватися часткове відшкодування санаторно-курортним закладам, пансіонатам, базам відпочинку, санаторіям-профілакторіям, оздоровчим комплексам підприємств/установ/організацій/професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення відповідно до законодавства.

1.4. Тривалість оздоровчої зміни в закладі, протягом якої сім’я має право на часткове відшкодування вартості путівки, повинна бути не менше 21 дня.

 

2. Процедура часткового відшкодування

2.1. Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  (далі – Управління) забезпечує формування банку даних дітей міста Кременчука для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів.

2.2. Для реєстрації дитини в банк даних дітей міста Кременчука для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів подається:

- заява (встановленої форми) від одного з батьків дитини або осіб, які їх замінюють (далі по тексту – заявник);

- свідоцтво про народження дитини;

- паспорт громадянина України заявника або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;

- довідка, що підтверджує реєстрацію заявника у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Не надається особами з ID-карткою, у яких є відмітка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися,

до Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» або через особистий кабінет на сайті Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці», що передаються до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.3. Для зняття з реєстрації дитини з банку даних дітей міста Кременчука для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів  подається:

- заява (встановленої форми) від одного з заявників;

- паспорт громадянина України заявника або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;

до Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» або через особистий кабінет на сайті Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці», що передаються до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.4. Прийом документів для здійснення часткового відшкодування за рахунок бюджетних коштів здійснюється від заявника не раніше ніж за 30 календарних днів до початку оздоровчої зміни, та не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну перебування дитини у закладі, не враховуючи останній день оздоровчої зміни, через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці», які передаються до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.5. Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розглядає заяви заявників щодо здійснення часткового відшкодування, формує повідомлення, які направляються до відповідних закладів. Підставою для формування повідомлення є документи, зазначені в пункті 3.1. розділу 3 цього Положення.

2.6. Фінансування часткового відшкодування здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному та місцевому бюджетах на фінансування заходів відповідної Обласної Програми та Міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2016-2020 роки.

2.7. Часткове відшкодування здійснюється шляхом перерахування управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради коштів у сумі, зазначеній в п. 1.2. цього Положення, на розрахунковий рахунок дитячого закладу, який надавав послуги з оздоровлення та відпочинку.

2.8. Кошти обласного бюджету на часткове відшкодування спрямовуються місцевим бюджетам, у разі виділення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування співфінансування, в обсязі не менше, ніж 50% від визначеної з урахуванням п. 1.2. цього Положення необхідної суми часткового відшкодування.

2.9. Управління до 30 квітня, і в подальшому, за потреби, 01 та 15 числа травня-серпня поточного року направляють управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації лист-підтвердження наявності коштів у місцевих бюджетах на часткове відшкодування з зазначенням затвердженої суми.

2.10. Кременчуцька міська рада Полтавської області в межах повноважень визначає обсяг коштів, який спрямовується на організацію заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми в м. Кременчуці, на поточний рік.

2.11. Управління своїм розпорядчим документом призначає відповідального працівника, на якого покладають обов'язки щодо організації роботи з часткового відшкодування відповідно до вимог цього Положення  (далі – відповідальний працівник).

2.12. Відповідальний працівник Управління:

-  розглядає заяви заявників про намір закупівлі путівки та документи, які зазначені в підпункті 3.1. розділу 3 цього Положення, але не раніше ніж за 30 календарних днів до початку оздоровчої зміни, та не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну перебування дитини у закладі, не враховуючи останній день оздоровчої зміни;

- надає заявникам підтвердження про намір здійснити перерахування часткового відшкодування у визначений заклад з зазначенням його розміру за умови фактичного перебування дитини в закладі у терміни, вказані в заяві (не менше 21 дня);

- на основі отриманих заяв про намір закупівлі путівки та документів здійснює облік дітей м. Кременчука для здійснення часткового відшкодування за рахунок бюджетних коштів.

2.13. Керівник Управління після отримання від закладу звіту-реєстру щодо оздоровлення дітей у закладі (далі – звіт-реєстр) виносить його на розгляд Координаційної ради у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради для розгляду та прийняття рішення щодо здійснення часткового відшкодування закладу за рахунок бюджетних коштів, після чого Управління формує і своїм наказом затверджує списки дітей із сімей, які виховуються в сім’ях з дітьми в м. Кременчуці, для здійснення часткового відшкодування вартості путівки.

2.14. Після прийняття на Координаційній раді у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради рішення щодо часткового відшкодування вартості путівки закладу за рахунок бюджетних коштів Управління відповідно до бюджетного законодавства здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок закладу, який надавав послуги з оздоровлення та відпочинку.

 

3. Перелік документів, необхідних для отримання послуги з часткового відшкодування

3.1. Через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, на яке покладено виконання вимог цього Положення, подаються:

- заява від одного з заявників (встановленої форми);

- надана заявникам згода закладу, який входить до затвердженого переліку, що підтверджує можливість закладу забезпечити дитину послугами з оздоровлення та відпочинку, з зазначенням терміну перебування та повної вартості путівки з урахуванням віку дитини;

- свідоцтво про народження дитини;

- паспорт громадянина України заявника або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;

- довідка, що підтверджує реєстрацію заявника у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Не надається особами з ID-карткою, у яких є відмітка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.

3.2. Управління надає заявникам через Департамент «Центр надання адміністративних послуг в місті Кременчуці» підтвердження про намір здійснити перерахування часткового відшкодування у визначений заклад з зазначенням його розміру за умови фактичного перебування дитини в закладі у терміни, вказані в заяві.

3.3. Документи, зазначені в підпункті 3.1. цього розділу, не потребують нотаріального засвідчення. Копії звіряються з оригіналами та завіряються адміністратором Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці», який приймає та перевіряє документи.

3.4. Документи, зазначені в підпункті 3.1. цього розділу, рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування зберігаються в Управлінні протягом трьох років.

 

4. Організація  проїзду до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, їх прийом

4.1. Проїзд дітей до дитячих закладів забезпечується безпосередньо заявниками.

4.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів заявників та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.3. Заклад не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну кожної зміни повідомляє Управління про відповідність кількості фактично прибулих дітей до кількості дітей, зазначених у повідомленнях Управління.

4.4. Якщо дитина прибула до табору з порушенням вимог цього Положення (дитина направлена до дитячого закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з не належним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні  віку), відшкодування частини вартості путівки не здійснюється.  

 

5. Звітність про використання коштів на часткове відшкодування

5.1. У п'ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни заклад надає органу виконавчої влади та місцевого самоврядування звіт-реєстр, який формується на підставі повідомлень Управління та з урахуванням фактично забезпечених оздоровчими послугами дітей з використанням бюджетних коштів на часткове відшкодування. До звіту-реєстру додаються копії зворотних талонів до путівок, засвідчені підписом керівника і печаткою закладу, рахунок-фактура та двосторонній договір (угода) між закладом і Управлінням.

Відповідальність за достовірність інформації у звіті-реєстрі несе заклад оздоровлення та відпочинку (або дитячий заклад) відповідно до законодавства.

5.2. Виконуються 25 травня з травня в вересні поточного року, подані до полтавської обласної адміністрації, що потрібно перевіряти на підприємстві.

5.3. Використовуючи фактично встановлені фактичні дані про роботу із законодавством, які здійснюють управління, у той час, коли проект укладається, він вирішує питання про те, що потрібно враховувати, що необхідно враховувати.