Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Міська Комплексна програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, та членів їх сімей на 2017-2020 роки у м. Кременчуці

Міська Комплексна програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, та членів їх сімей на 2017-2020 роки у м. Кременчуці

 

 

 1. Загальна характеристика Програми

 

Міська Комплексна програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, та членів їх сімей на 2017-2020 роки у м. Кременчуці у новій редакції спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання проблеми забезпечення житлом учасників бойових дій – осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, та членів їх сімей, на місцевому рівні, які перебувають на квартирному обліку та внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – учасники Програми).

Програма розроблена відповідно до вимог Житлового кодексу Української РСР, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», рішення Полтавської обласної ради                 від 19.10.2018 № 879 «Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки, зі змінами», з огляду на Меморандум про співробітництво між Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавською обласною радою, Полтавською міською радою, Кременчуцькою міською радою, Комсомольською міською радою, Миргородською міською радою, Лубенською міською радою, Центром допомоги учасникам АТО Полтавської області та Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Полтавським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 10.03.2016.

Програму сформовано за принципом спільної суспільної відповідальності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також безпосередньо учасників Програми.

Програма розроблена з урахуванням даних про чисельність учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку і прогнозних розрахунків обсягів потреби в загальній площі житла, в бюджетних коштах та коштах з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Питання забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, та членів їх сімей, є актуальним. Більшість таких громадян не мають можливості самостійно забезпечити себе та свої сім’ї житлом.

Потребуючі поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки.

Оскільки вони потребують першочергового або позачергового отримання житла, важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють державні цільові програми, однак вони не в змозі в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, та членів їх сімей.

Одним із способів розв’язання цієї проблеми є придбання житла частково за рахунок власних коштів громадян та співфінансування з обласного та міського бюджетів.

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення поліпшення житлових умов на умовах співфінансування – виділення часткової компенсації коштів із місцевих бюджетів учасникам антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, та членам їх сімей.

 

 

 1. Напрями діяльності і заходи Програми

Основним напрямом діяльності Програми є забезпечення житлом на умовах співфінансування – виділення часткової компенсації із обласного та міського бюджетів учасникам Програми у 2017-2020 роках.

Напрями діяльності та заходи Програми визначені в додатку 1 до Програми.

 

 1. Результативні показники Програми

 

Основним завданням Програми є надання безповоротної часткової бюджетної фінансової допомоги на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі до 25 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам), коштів міського бюджету (в розмірі 25 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам), а також залучення власних коштів учасника Програми (в розмірі не менше 50 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам).

Очікуваний результат – забезпечення житлом учасників Програми.

Реалізацію Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного та міського бюджетів.

Показники Програми наведені в таблиці:

 

Показники

 

Всього

у тому числі, за роками:

2017

2018

2019

2020

 1. Кількість учасників, яких планується забезпечити житлом, (сімей)

79

13

24

22

20

 1. Середня площа забезпечення житлом сімей з трьох осіб, (кв. м.)

Х

62,5

62,5

62,5

62,5

 1. Обсяг введення в експлуатацію житла, (кв. м.)

 

4937,5

 

812,5

 

1500

 

1375

 

1250

4. Прогнозна опосередкована вартість спорудження одного квадратного метра житла, (грн.)*

 

Х

 

9846

 

10667

 

11636

 

12800

 1. Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми, (тис. грн.) у тому числі:

56000

8000

16000

16000

16000

25 % субвенція з обласного бюджету

14000

2000

4000

4000

4000

25 % міського бюджету м. Кременчука

14000

2000

4000

4000

4000

50 % кошти громадян

28000

4000

8000

8000

8000

* Фактичні видатки бюджетних коштів здійснюються з урахуванням діючих показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, що затверджуються наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Реалізація Програми здійснюється шляхом виділення бюджетної підтримки з міського бюджету, у тому числі і за рахунок субвенції з обласного бюджету, учасникам Програми для придбання житла.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми визначені в Порядку виконання Програми (додаток 2 до Програми).

Обсяги фінансування Програми визначаються щороку в межах бюджетних призначень, визначених рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування про обласний та міський бюджети.

Програма розрахована на виконання протягом 2017– 2020 років.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Бюджетна підтримка на будівництво (придбання) житла надається учаснику Програми на безповоротній основі.

Складання та подання фінансової бюджетної звітності про використання коштів міського бюджету м. Кременчука, а також контроль за їх використанням, здійснюються в установленому законодавством порядку.

З моменту отримання учасником Програми житла у власність, право на одержання ним житла вважається використаним, учасник Програми знімається з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства.

У разі відчуження житла, придбаного із залученням коштів бюджетної підтримки, за умови перебування такого житла у власності учасника Програми та членів його сім’ї менше трьох років, кошти бюджетної підтримки підлягають поверненню до міського та обласного бюджетів.

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області та профільними постійними депутатськими комісіями.

Організація виконання Програми покладається на виконавців в межах визначених повноважень.

 

Порядок

виконання міської Комплексної програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, та членів їх сімей на 2017-2020 роки у м. Кременчуці

у новій редакції

 

 1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення житлом громадян – учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, членів їх сімей, що зареєстровані і проживають на території міста Кременчука  та перебувають на квартирному обліку.
 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

нормативна площа – максимальна площа житла, з розрахунку якої надається бюджетна підтримка, яка становить 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

об’єкт фінансування – об’єкт житлового будівництва чи квартира в об’єкті житлового будівництва;

члени сім’ї громадянина – чоловік (дружина), їх неповнолітні діти                (до 18 років), неодружені повнолітні діти.

 1. Головний розпорядник коштів міського бюджету на виконання заходів Програми – виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальний виконавець та одержувач коштів міського бюджету – Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (надалі – відповідальний виконавець, фінансова установа).

Бюджетна підтримка надається, виходячи з нормативної площі житла, за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі до 25 % опосередкованої                  вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам), коштів міського бюджету (в розмірі 25 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам). Власні кошти учасника Програми залучаються в розмірі не менше 50 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам.

 1. Для розрахунку обсягу бюджетної підтримки вартість 1 кв. м загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м житла, що визначається згідно наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується учасником Програми за вартістю, визначеною у договорі про будівництво (придбання) житла.

У разі, коли визначена забудовником вартість 1 кв. м загальної площі житла перевищує вартість 1 кв. м житла, зазначену в абзаці першому цього пункту, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок.

 1. Для розгляду пропозицій щодо формування Переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти бюджетної підтримки (надалі - Перелік), утворюється робоча група для розгляду пропозицій щодо формування Переліку відповідно до Програми, склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Основними критеріями включення до Переліку є:

 • розташування об’єкту будівництва в існуючій забудові, архітектурні рішення планування квартир та їх загальна площа максимально привабливі для учасників Програми;
 • об’єкт житлового будівництва максимально забезпечений іншими інвестиціями з різних джерел фінансування;
 • термін будівництва житлового об’єкта не перевищує нормативного або проектного;
 • рівень виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах в порівнянні з мінімально допустимим відповідно до законодавства.

Перевагою є участь об’єкта житлового будівництва в інших місцевих та державних програмах забезпечення житлом.

Для участі у Програмі забудовник подає на засідання робочої групи для розгляду пропозицій щодо формування Переліку відповідно до Програми, пакет документів, який підтверджує його спроможність побудувати об’єкт житлового будівництва та передати квартири у власність учасникам Програми. Перелік документів встановлюється робочою групою. Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який зберігається у департаменті соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Подальша взаємодія між забудовником, учасниками Програми та відповідальним виконавцем здійснюється відповідно до укладених між ними договорів.

 1. Право на бюджетну підтримку мають громадяни, які мають статус учасника бойових дій, присвоєного відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, члени їх сімей, що зареєстровані і проживають на території міста Кременчука та перебувають на квартирному обліку.
 2. Потенційні учасники Програми повідомляються про участь в Програмі, шляхом вручення департаментом соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області повідомлення. Після отримання повідомлення, громадянин подає до департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області письмову заяву про згоду або відмову стосовно своєї участі в Програмі.

Для формування списків громадян, які мають право на участь у Програмі, громадянин подає до департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області наступні документи:

 • заяву за підписом учасника антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей/членів сім’ї;
 • копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;
 • довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідку про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
 • довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, кандидата та членів його сім’ї;
 • ідентифікуючі кандидата та членів його сім’ї документи (копії паспортів (ID-карток та витяг щодо реєстрації місця проживання), реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, тощо).
 • довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї.

             Списки громадян, які мають право на участь у Програмі, затверджуються рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Проект рішення з відповідним обґрунтуванням готує департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

             Одночасно із затвердженням списків громадян, затверджуються об’єкти фінансування та розмір бюджетної підтримки, яка надається громадянам.

 1.  Бюджетна підтримка надається відповідальним виконавцем, виходячи з обсягу виділених коштів міського та/або обласного бюджетів, та з урахуванням черговості громадян на основі затверджених списків.
 2. Відповідальний виконавець Програми для надання бюджетної підтримки укладає:

із банком-агентом – договір про співпрацю щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків громадян для надання бюджетної підтримки, в якому обов’язково передбачається умова стосовно безспірного списання відповідальним виконавцем з поточного рахунку громадянина коштів для будівництва (придбання) житла (допускається відкриття рахунків громадянами в уповноважених банках, з якими наявні укладені договори про співпрацю за наявних договорів про співпрацю);

із забудовником – договір про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві, а також договір про будівництво (придбання) житла. Сума відшкодування витрат на часткове виконання функцій замовника виконавцем, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більше як 0,4 % вартості договору;

із громадянином – договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) житла, відповідно до якого громадянин доручає виконавцю розпоряджатися коштами на поточному рахунку, які складаються з суми вартості об’єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування) за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більше як 0,7 % вартості договору.

Обов’язковою умовою договору про обслуговування коштів є зобов’язання одержувача бюджетної підтримки щороку, протягом трьох років з моменту реєстрації права власності на житло, надавати підтвердження права власності на придбане або збудоване житло шляхом подання у паперовій формі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на кожного члена сім’ї, що бере участь в Програмі, отриманої не раніше ніж за три дні до подання такої інформації до Полтавського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

У разі виявлення факту відчуження житла учасниками Програми, Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у 10-денний термін повинно проінформувати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області з метою вжиття заходів для повернення коштів, які були надані, як фінансова допомога на будівництво (придбання) житла, шляхом співфінансування з обласного та міського бюджетів.

 Як наслідок, учасник Програми, у разі відчуження житла, зобов’язаний повернути кошти, у розмірі, в якому бюджетна підтримка сукупно була переведена на його рахунок, на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

 1. Для укладення договору про обслуговування коштів для будівництва (придбання) житла, отримання бюджетної підтримки за цією Програмою, громадянин подає відповідальному виконавцю наступні документи:
 • заяву за підписом учасника антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей/членів сім’ї;
 • копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;
 • довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідку про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
 • довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, кандидата та членів його сім’ї;
 • ідентифікуючі кандидата та членів його сім’ї документи (копії паспортів (ID-карток та витяг щодо реєстрації місця проживання), реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, тощо).
 • довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї.
 • договір про придбання житла між громадянином  і відчужувачем житла (продавцем, управителем фонду фінансування будівництва, замовником, забудовником), а саме: договір купівлі-продажу, договір про участь у фонді фінансування будівництва, договір купівлі-продажу цільових облігацій, договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва (придбання) житла.
 1. Для отримання бюджетної фінансової підтримки на будівництво (придбання) житла громадянин-учасник Програми відкриває у банку-агенті особистий рахунок, на який вносить власні кошти в порядку та у розмірі, визначеному договором про обслуговування коштів.
 2. Фінансування будівництва (придбання) житла здійснюється виключно у безготівковій формі за письмовим розпорядженням відповідального виконавця шляхом перерахування коштів з особистого рахунка громадянина на рахунок відчужувача, відкритий у банківській установі.
 3. У разі укладення договору про придбання житла в об’єкті незавершеного житлового будівництва, після введення об’єкта в експлуатацію та за даними технічної інвентаризації, у випадку: зменшення фактичної загальної площі житла проводиться перерахунок обсягу бюджетної фінансової підтримки та власних коштів громадянина, збільшення фактичної площі житла оплачується за рахунок громадянина.
 4. Оплату витрат, пов’язаних з будівництвом (придбанням) житла, зокрема за понаднормативну вартість житла, винагороду (відшкодування) за обслуговування (управління) коштів, оформлення житла у власність тощо, здійснює учасник Програми за рахунок власних коштів.
 5. Право власності на квартиру оформлюється на усіх членів сім’ї учасника Програми, на яких розраховується нормативна площа, в рівних частках.
 6. З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність, право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім’ї знімаються з обліку громадян, які потребують, відповідно до законодавства, поліпшення житлових умов.

Право на одержання бюджетної фінансової підтримки на будівництво (придбання) житла може бути використано учасником антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, лише один раз.

Бюджетна фінансова підтримка на будівництво (придбання) житла надається учаснику Програми на безповоротній основі.

У разі відчуження житла, придбаного із залученням коштів бюджетної підтримки, за умови перебування такого житла у власності учасника Програми та членів його сім’ї менше трьох років, кошти бюджетної підтримки підлягають поверненню до міського та обласного бюджетів.

 1. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів міського бюджету м. Кременчука, а також контроль за їх використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.