Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки

                                                                                   Додаток

                                                                                   до рішення Кременчуцької

          міської ради Кременчуцького

                                                                                   району Полтавської області

                                                                                   від 22 грудня 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

соціального забезпечення та соціального захисту

населення Кременчуцької міської територіальної

громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук

2020 рік

Паспорт

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення

Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота»

на 2021 – 2023 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

2. Підстава для виконання програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

3. Розробник програми

Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

4. Співрозробники програми

Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

5. Головні розпорядники коштів

Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

6. Відповідальні виконавці

Департамент соціального захисту населення Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району Полтавської області, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

7. Строк виконання

2021 – 2023 роки

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

Місцевий бюджет

196 274,2056 тис. грн

Державний бюджет

-

Інші джерела

-

 

1. Загальні положення

 

Програма   соціального   забезпечення   та   соціального   захисту   населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки (далі – Програма) сформована з метою необхідності збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста Кременчука та Потоківського старостинського округу.

Програма включає додаткові заходи щодо матеріального забезпечення та  обслуговування громадян Кременчуцької міської територіальної громади, які потребують соціальної допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення.

За даними Головного управління статистики у Полтавській області, у місті Кременчуці, станом на 01.10.2020, постійно проживає 217 360 громадян. Згідно з даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, на сьогодні нараховується 53 680  пільговиків, з них:

- ветеранів  війни – 4 872 осіб, в тому числі: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 778 осіб; учасників бойових дій – 2 314 осіб;

- ветеранів праці – 18 232 осіб;

- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 242 осіб;

- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 1 211 осіб;

- реабілітованих громадян – 8 осіб;

- дітей  війни – 13 635 осіб;

- осіб з інвалідністю загального захворювання (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)  – 8 128 осіб, в тому числі: дітей з інвалідністю – 456;

- сімей, які отримують державну соціальну допомогу як     малозабезпечені – 1068;

- 534 багатодітних сімей та інших.

На обліку в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів перебуває 13 274 осіб з числа одиноких непрацездатних громадян.

Збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.     

Зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги, як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо. Саме тому заходи Програми поширюються на всі категорії населення територіальної громади, які опинились у складних життєвих обставинах.

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, гуманність, комплексність, максимальну ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

Пріоритетним напрямком Програми є:

          - надання соціальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю, тому що саме ці категорії сімей є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх  факторів – економічної нестабільності;

          - підтримка ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, вдів померлих ветеранів війни;

          - надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, особам з інвалідністю, а також особам, які опинилися в скрутній ситуації у зв’язку з важкою хворобою тощо.

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня розвитку економіки Кременчуцької міської територіальної громади, наповнення доходної частини місцевого бюджету.

Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії міської влади, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань на позитивне оновлення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, підвищення ролі дітей та молоді, статусу матері, уваги до людини похилого віку, сприяння духовному та культурному розвитку всіх верств населення.

Програма передбачає встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади.

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

Політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності редагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов’язань, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення  Кременчуцької міської територіальної громади, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в Україні.

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту населення та соціального обслуговування громадян.

У час нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують особи з інвалідністю, особи похилого віку, ветерани війни, особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші категорії громадян.

 

3. Мета Програми

 

Основна мета Програми полягає у суттєвому підвищенні рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення Кременчуцької міської територіальної громади шляхом їх соціальної підтримки, забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з інвалідністю, облаштування безбар’єрного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

 

4. Строки виконання

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом                     2021-2023 років.

 

5. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Система контролю та звітності щодо виконання Програми

 

Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області здійснює контроль за виконанням Програми   соціального   забезпечення   та   соціального   захисту   населення  Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на відповідний рік: щоквартально аналізує стан виконання Програми та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. Виносить новий проєкт Програми на розгляд постійних депутатських комісій та Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

 

7. Напрями реалізації та заходи Програми

 

    1. Надання одноразової матеріальної допомоги

 

Цільова група: малозабезпечені верстви населення, пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти, діти з інвалідністю, онкохворі, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші громадяни, які опинились в складних життєвих обставинах.

Строк виконання: 2021 – 2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання цільовій групі додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення, вирішення матеріальних проблем.

Стислий опис реалізації: одноразова матеріальна допомога призначається відповідно до особистих звернень громадян на засіданнях міської комісії по вирішенню питань про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Кременчуцької міської територіальної громади.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники):

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам,  грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

13 519 800 ,00

14 851 480,00

16 316 328,00

1.

Матеріальна допомога соціально-вразливим верствам населення

13 120 000,00

14 432 000,00

15 875 200,00

2.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю, які користуються інвалідними візками на оплату робіт з облаштування їх помешкань пандусами

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3.

Видатки на оплату за касове обслуговування

199 800,00

 

(13 120 000,00 + 200 000,00) х 1,5%

219 480,00

(14 432 000,00 + 200 000,00) х 1,5%

241 128,00

(15 875 200,00 + 200 000,00) х 1,5%

 

         Враховуючи збільшення кількості звернень громадян, підвищення цін на медикаменти, збільшення кількості онкохворих та осіб що мають складні захворювання у 2022, 2023 роках пропонуємо для надання одноразової матеріальної допомоги виділити у 2022 році суму приблизно на 10% більшу ніж у 2021 році, у 2023 році суму приблизно на 10% більшу ніж у 2022 році.

 

7.2. Надання одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення в         СОК « Супутник»

 

Цільова група: люди похилого віку, активісти ветеранського руху, особи з інвалідністю та супроводжуючі їх особи, що пройдуть оздоровлення в філії «Спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області     (далі – СОК «Супутник»).

Строк виконання 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання особам похилого віку, активістам ветеранського руху, особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, соціальної підтримки, здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення та підтримку активного способу життя.

Стислий опис реалізації: одноразова матеріальна допомога призначається відповідно до особистих звернень громадян на засіданнях міської комісії по вирішенню питань про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 1000 активістів ветеранського руху, 24 особи з інвалідністю, які мають захворювання опорно-рухового апарату та 6 супроводжуючих їх осіб,  пройдуть оздоровлення в  СОК «Супутник».

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

136 350,00

3 763 620,00

390 890,00

1.

Матеріальна допомога на оздоровлення активістів ветеранського руху

 

3 000 000,00

1000 чол.×

500 грн ×

6 днів

 

3 600 000,00

1000 чол. ×

600 грн ×

6 днів

 

4 200 000,00

1000 чол. ×

700 грн ×

6 днів

 

2.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам

90 000,00

30 чол. ×

500 грн ×

6 днів

108 000,00

30 чол. ×

600 грн ×

6 днів

126 000,00

30 чол. ×

700 грн ×

6 днів

3.

Видатки на оплату за касове обслуговування

46 350,00

(3 000 000,00 + 90 000,00) х 1,5%

55 620,00

(3 600 000,00 +

108 000,00) х 1,5%

64 890,00

(4 200 000,00 +

126 000,00) х  1,5%

 

7.3. Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир окремій пільговій категорії громадян

 

Цільова група: особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи, а також особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (члени сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни); особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю; дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань.

Строк виконання: 2021-2023 років.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: матеріальна допомога надається особам, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності/співвласності  відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» для самостійного проведення капітального ремонту лише одного житлового приміщення.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): пропонується особам, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» виділити кошти для виплати матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту в розмірі до 25 000,00 грн, таким чином щороку по 5 осіб отримують матеріальну допомогу для проведення капітального ремонту.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

125 000,00

125 000,00

125 000,00

1.

Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни

125 000,00

 

5 чол.×

25 000,00 грн

 

 

125 000,00

 

5 чол.×

25 000,00 грн

 

 

125 000,00

 

5 чол.×

25 000,00 грн

 

 

 

Проаналізувавши проведення капітальних ремонтів особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам, а саме: 2018 рік – 5 осіб,      2019 рік – 2 особи, 2020 рік – 2 особи, пропонується на період 2021-2023 років передбачити проведення капітальних ремонтів по 5 осіб в рік.

 

7.4. Забезпечення продуктовими наборами окремих категорій громадян Кременчуцької міської територіальної громади

 

Цільова група: діти з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких перебувають на обліку та отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї; діти-сироти та діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням; діти з сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені сім’ї; особи з інвалідністю I групи по зору; одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, жертви нацистських переслідувань, актив ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Крюківського районів, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої світової війни.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання додаткових гарантій, підвищення соціального захисту.

Стислий опис реалізації:  щомісячно видаються продуктові набори:

- дітям з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї;

- дітям-сиротам та дітям, які знаходяться під опікою;

- дітям із сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені сім’ї;

- особам з інвалідністю I групи по зору;

- одиноким особам з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня заснування міста Кременчука видаються продуктові набори:

- учасникам бойових дій у Другій світовій війні;

- особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;

- жертвам нацистських переслідувань;

- дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;

- дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій у Другій світовій війні;

- активу ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Крюківського районів.

        У виключних випадках, за згодою міського голови, видаються продуктові набори іншим пільговим категоріям громадян Кременчуцької міської територіальної громади.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): підвищення їх прожиткового рівня, надаються додаткові матеріальні блага.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

1 574 100,00

1 735 250,00

1 896 400,00

1.

Забезпечення продуктовими наборами окремих категорій громадян Кременчуцької міської територіальної громади (діти з інвалідністю віком до 18 років,  батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; діти-сироти та діти, які знаходяться під опікою; діти із сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; особи з інвалідністю I групи по зору; одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах)

1 188 000,00

 

1 100 чол.×

90,00 грн ×

12 міс. ×

 

 

1 320 000,00

 

1 100 чол.×

100,00 грн ×

12 міс. ×

 

1 452 000,00

 

1 100 чол.×

110,00 грн ×

12 міс. ×

 

 

2.

Забезпечення продуктовими наборами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жертв нацистських переслідувань, дружин (чоловік) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та учасників бойових дій, активу ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Кюківського районів – двічі на рік

286 000,00

 

550 чол. ×

260,00 грн ×

2

 

308 000,00

 

550 чол. ×

280,00 грн ×

2

 

330 000,00

 

550 чол. ×

300,00 грн ×

2

 

3.

Придбання пакетів

100 100,00

14 300 пак. ×

7,00 грн

107 250,00

14 300 пак. ×

7,50 грн

114 400,00

14 300 пак. ×

8,00 грн

 

 

 

 

7.5. Організація гарячого харчування окремих категорій громадян   Кременчуцької міської територіальної громади

   

Цільова група: одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю всіх категорій Кременчуцької міської територіальної громади, які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; сім’ї, які перебувають на обліку та отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї в управліннях соціального захисту населення Автозаводського чи Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання мешканцям Кременчуцької міської територіальної громади додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: гаряче харчування одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю всіх категорій, які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського чи Крюківського районів; громадян, які опинились в складних життєвих обставинах; сімей, які перебувають на обліку та отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї в управліннях соціального захисту населення Автозаводського чи Крюківського районів здійснюється кожного робочого дня.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): підвищення  прожиткового рівня, надання додаткових матеріальних благ.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

2 248 470,00

2 498 466,00

2 748 462,00

1.

Відшкодування коштів підприємству, що здійснює гаряче харчування окремих категорій громадян              Кременчуцької міської територіальної громади

2 241 000,00

200 чол.×

45,00 грн ×

249 роб. днів

2 490 000,00

200 чол.×

50,00 грн ×

249 роб. днів

 

2 739 000,00

200 чол.×

55,00 грн ×

249 роб.днів

 

 

2.

Придбання талонів-запрошень

7 470,00

49 800 тал. ×

0,15грн        

8 466,00

49 800 тал. ×

0,17 грн        

9 462,00

49 800 тал. ×

0,19 грн        

 

 

 

7.6. Послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період

 

Цільова група: пенсіонери Кременчуцької міської територіальної громади, категорії осіб, яким законодавством встановлена пільга на проїзд.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання мешканцям територіальної громади додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: перевезення пенсіонерів до садово-городніх масивів здійснюється протягом 6 місяців (26 тижнів) за 17 маршрутами, 2 рази на тиждень, 2 рази в день (вранці та ввечері = 4 рейси)   середня протяжність маршруту – 20 км.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): пенсіонери                     мають можливість в період «дачного сезону» безкоштовно доїхати до присадибних ділянок, що в свою чергу надає їм можливість покращити своє матеріальне становище.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

3 500 640,00

717 680,00

914 717, 00

1.

Відшкодування за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період

3 500 640,00

3 536 рейсів (4 рейсів×2 дні ×

26 тижнів × 17 маршр.) × 990,00 грн (вартість 1 рейсу)

3 717 680,00

Індекс інфляції

6,2%

 

3 914 717,00

Індекс інфляції

5,3%

 

 

        При плануванні на 2022-2023 роки застосовано  індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020              № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.7. Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву

 

Цільова група: особи без визначеного місця проживання, які обліковані в        Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: посилення соціального захисту та інтеграція бездомних осіб в суспільство.

Стислий опис реалізації: здійснення безкоштовного харчування бездомних осіб в пункті обігріву в осінньо-зимовий період.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 1260 порцій буде видано бездомним особам за період встановлення пункту обігріву.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

47 010,00

49 925,00

52 571,00

1.

Харчування бездомних осіб в пункті обігріву

 

 17 010,00

 

18 065,00

Індекс інфляції 6,2%

19 022,00

Індекс інфляції

5,3%

2.

Відшкодування коштів за технічне забезпечення електропостачання тимчасового мобільного пункту обігріву

30 000,00

31 860,00

Індекс інфляції 6,2%

33 549,00

Індекс інфляції

5,3%

 

При плануванні на 2022-2023 роки застосовано  індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.8. Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в Кременчуцькій міській територіальній громаді, до навчальних закладів

 

Цільова група: учні віком до 12 років загальноосвітніх навчальних закладів

Кременчуцької міської територіальної громади.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ  ступенів ім. І.М. Піддубного, Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, підприємства-автоперевізники, КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана».

Мета: підвищення соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади.

Стислий опис реалізації: безкоштовні перевезення здійснюються протягом навчального року для учнів віком до 12 років загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади. Тим, хто користується електротранспортом, видаються проїзні квитки на відповідний місяць, тим учням, які користуються автотранспортом – проїзні квитки, із розрахунку – 2 квитки в навчальний день, вартість якого відповідає вартості проїзду на маршрутах загального користування.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): протягом навчального року орієнтовно 2470 учнів віком до 12 років будуть мати можливість безкоштовно доїхати до навчального закладу за кошти місцевого бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

2 668 416,00

2 833 859,00

2 984 054,00

1.

Відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом, до навчальних закладів

2 407 200,00 

1770 чол. х

4,00 грн х

2 поїздки х

170 учб. днів

 

 

2 556 447,00

Індекс інфляції 6,2%

 

2 691 939,00

Індекс інфляції 5,3%

 

2.

Відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються електротранспортом, до навчальних закладів

189 000,00

700 чол. х

30,00 грн х

9 міс.

 

200 718,00

Індекс інфляції 6,2%

 

211 356,00

Індекс інфляції 5,3%

 

3.

Придбання талонів

72 216,00

601 800 тал. х

0,12 грн

76 694,00

Індекс інфляції 6,2%

80 759,00

Індекс інфляції 5,3%

 

При плануванні на 2022-2023 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020               № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.9. Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення

 

Цільова група: клієнти пробації, в тому числі ВІЛ – інфіковані, хворі на чутливий або мультирезистентний туберкульоз, що проходять лікування амбулаторно або в протитуберкульозних закладах.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: забезпечення соціального супроводу клієнтів пробації, з метою профілактики та раннього виявлення ВІЛ, ТБ, гепатиту С на початку лікування. Супровід клієнтів пробації до лікувальних установ та інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціальних послуг (відновлення документів, працевлаштування тощо), соціальний супровід, короткотривале консультування та підтримка хворих на туберкульоз. 

Стислий опис реалізації: до переліку соціальних послуг, які планується надавати в місті за кошти соціального замовлення, належать:

1. Перенаправлення та супровід до лікувальних установ та інших надавачів соціальних послуг для отримання допомоги з лікування побічних реакцій на прийом медпрепаратів та спеціалізованих послуг (відновлення документів, працевлаштування тощо).

2. Консультації соціального працівника з питань профілактики ВІЛ, гепатитів, туберкульозу (ТБ), передозування, оцінка потреб.

3. Сприяння в проходженні діагностики, отриманні лікування побічних явищ від прийому протитуберкульозних препаратів та супутніх патологій.

4. Консультації соціального працівника щодо питань пов’язаних з наданням соціальної допомоги інших послуг. Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок. 

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): раннє виявлення ВІЛ, ТБ, гепатиту С, забезпечення препаратами для лікування, підвищується прихильність до лікування, забезпечується доступ до лікування, клієнти соціально адаптуються, знижається рівень рецидиву злочинності. З огляду на те, що надання соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу необхідно саме представникам груп підвищеного ризику, в рамках соціального замовлення планується надати послуги наступним групам населення:

-   клієнти пробації – 200 осіб;

- хворі на чутливий та мультирезистентний туберкульоз, що проходять лікування амбулаторно або в протитуберкульозних закладах та мають побічні реакції від прийому медичний препаратів – 100 осіб.

Всього: 300 осіб.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

291 122,00

309 172,00

325 558,00

1.

Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення

300 чол.×

970,41 грн

 

Індекс інфляції 6,2%

 

Індекс інфляції 5,3%

 

 

        Основою для розрахунку вартості соціальної послуги є вартість надання соціальної послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, а також витрати часу на надання соціальної послуги та кількість одержувачів відповідної соціальної послуги.

- Середня тривалість послуг на одну особу 8,3 год. на рік.

- Середня вартість однієї години праці соціального працівника 116,92 грн (з усіма обов’язковими відрахуваннями та придбанням таварів робіт та послуг). Таким чином вартість послуги на одну особу на рік складає: 116,92 грн х         8,3 год. = 970,410 грн.

Загальна вартість соціальних послуг розраховується за формулою:

970,410 грн х 300 особи =291 122,00 грн.

        При плануванні на 2022-2023рр. застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.10. Надання послуг (відшкодування) по похованню померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ та ІІІ категорій

 

Цільова група: члени сімей померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ та ІІІ категорій.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: суб’єкт господарювання, управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання додаткових соціальних гарантій.

Стислий опис реалізації: сім’ям померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ та ІІІ категорій виплачується допомога (відшкодування)  на поховання в розмірі до 5 000,00 грн.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): члени сімей померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мають можливість отримати безкоштовні послуги по похованню.

 

з/п

Статті витрат

Орієнтовне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

345000,00

400000,00

460000,00

1.

Надання послуг (відшкодування) по похованню  громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ та ІІІ категорій

345000,00

69 чол. ×

5000,00 грн

400000,00

80 чол. × 5000,00 грн

460000,00

92 чол.×

5000,00 грн

 

7.11. Забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

 

Цільова група: особи без певного місця проживання, одинокі громадяни.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних  послуг».

Мета: забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей відповідно до статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів місцевого бюджету надаються послуги перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей. При виконанні заходу забезпечується  надання: транспортних послуг, послуг з копання могили, вантажно-розвантажувальних робіт, ритуальних атрибутів тощо. Оплата проводиться головним розпорядником бюджетних коштів відповідальному виконавцю.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): гарантування належного поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених трупів людей, належного ставлення до тіла (останків) померлого на виконання ст.16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» в частині поховання одиноких громадян та осіб без певного місця проживання за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, запобігання випадкам не поховання померлих.

 

з/п

Статті витрат

Орієнтовне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

202 978,00

237 593,00

278 165,00

1.

Забезпечення перевезення померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей до закладів СМЕ

108 040,00

100 чол. ×

1080,40 грн (орієнтовна вартість послуги)

128 140,00

100 чол. ×

1281,40 грн (орієнтовна вартість послуги)

151 970,00

100 чол. ×

1519,70 грн (орієнтовна вартість послуги)

2.

Забезпечення поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

94 938,00

53 чол. ×

1791,28 грн (орієнтовна середня вартість послуги)

109 453,00

53 чол. ×

2065,15 грн (орієнтовна середня вартість послуги)

126 195,00

53 чол. ×

2381,04 грн (орієнтовна середня вартість послуги)

 

При плануванні орієнтовної потреби в коштах на перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей на 2021-2023 роки застосовано ціни станом на 22.04.2020 з урахуванням середнього коефіцієнту збільшення вартості послуг за період 2018-2020 роки.

 

 

7.12. Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів в закладах загальної середньої освіти денної форми навчання

Цільова група: учні 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: посилення соціального захисту громадян, надання додаткових соціальних гарантій.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники):

2021 рік: 21 230 535,00 грн в тому числі:

Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 158 х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 13,2 грн вартість харчування = 359 505,00  грн;

- пришкільний табір – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 38,50 грн вартість харчування х 100 %= 70 070,00 грн.

Заклади загальної середньої освіти:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9204 х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 12,54 грн вартість харчування = 19 895 205,00 грн;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 304 х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 13,2 грн вартість харчування =      691 706,00 грн;

 - пришкільний табір – 214 049,00 грн.

Діти пільгових категорій  289 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн вартість харчування х 100 %= 150 511,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих,  відмінники навчання 244 учнів  х   14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн вартість харчування х 50%= 63 538,00 грн.

2022 рік: 23 115 655,00 грн в тому числі:

Кременчуцький ліцей – інтернат № 21 «СТАРТ» спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області:

- сніданки для учнів 1-4 класів 158 х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 13,79  грн. Вартість харчування = 375 574,00  грн;

- пришкільний табір –  діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 42,40 грн вартість харчування х 100 %= 77 168,00 грн.

Заклади загальної середньої освіти:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9104  х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 13,79 грн вартість харчування = 21 640 675,00 грн;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 310  х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 14,52 грн вартість харчування = 775 894,00 грн;

          - пришкільний табір – 246 344,00 грн.

Діти пільгових категорій  290 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 42,40 грн вартість харчування х 100 %= 172 144,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих , відмінники навчання 250 учнів  х   14 днів х 100% відвідування х 42,40 грн вартість харчування х 50%= 74 200,00 грн.

2023 рік: 25 166 912,00 грн в тому числі:

Кременчуцький ліцей – інтернат № 21 «СТАРТ» спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області:

- сніданки для учнів 1-4 класів 158 х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 15,17  грн вартість харчування = 413 159,00  грн;

- пришкільний табір – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 46,60 грн вартість харчування  х 100 %= 84 812,00 грн.

Заклади загальної середньої освіти:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9004  х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 15,17 грн вартість харчування  = 23 544 818,00 грн;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 310  х 175 навчальних днів  х 98,5% відвідування х 15,97 грн вартість харчування       = 853 377,00 грн;

          - пришкільний табір – 270 746,00 грн.

Діти пільгових категорій  290 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 46,60 грн вартість харчування х 100 %= 189 196,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих ,  відмінники навчання 250 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 46,60 грн вартість харчування х 50% =                     81 550,00 грн.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

21 230 535,00

23 115 655,00

25 166 912,00

1.

Організація безкоштовного харчування учнів     1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання

21 230 535,00

23 115 655,00

25 166 912,00

 

7.13. Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню

 

Цільова група: особи з інвалідністю по зору, сім’ї загиблих воїнів-афганців, Почесні громадяни міста, Заслужені донори України.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, підприємства-надавачі послуг.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: пільги на житлово-комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються:

1. Особам з інвалідністю по зору, в залежності від групи інвалідності:

  • особам з інвалідністю першої групи – 50%;
  • особам з інвалідністю другої групи – 40%;
  • особам з інвалідністю третьої групи – 30% .

2. Почесним громадянам міста – 100%.

3. Сім’ям загиблих воїнів-афганців – 50%.

4. Заслуженим донорам України  – 50%.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 502 особи, які мають статус особа з інвалідністю по зору І, ІІ, ІІІ групи, Почесний громадянин міста, член сімей загиблих воїнів-афганців та Заслужений донор України зможуть протягом року отримувати пільгу на оплату за комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

3 041 397,00

3 229 964,00

3 401 152,00

1.

Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню

502 особи×

504,88грн (середній розмір пільги)×

12 міс.

Індекс інфляції 6,2%

 

Індекс інфляції 5,3%

 

 

При плануванні на 2022-2023 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020               № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.14. Фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю

 

Цільова група: ветерани та особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2021 – 2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю, які мають статус міських та ведуть постійну активну громадську роботу.

Мета: фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань  ветеранів та осіб з інвалідністю.

Стислий опис реалізації: кошти місцевого бюджету використовуються   громадськими об’єднаннями для здійснення статутної діяльності громадського об’єднання, передбаченого його статутом (положенням), оплати комунальних послуг, послуг з поточного ремонту приміщень, придбання канцелярських товарів.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): на території                   Кременчуцької міської територіальної громади діють об’єднання громадян, робота яких має соціальне спрямування, членами яких є тисячі громадян.

Більшість об’єднань громадян складають незахищені категорії населення, які потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від органів місцевого самоврядування.

Це сприятиме налагодженню тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективному використанню бюджетних коштів, спрямованих на розв’язання визначених проблем.

 

 

п/п

Назва громадського об’єднання

П.І.Б. керівника

Кількість членів

Необхідне фінансування, грн

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1 766 518,00

1 876048,00

1 975 485,75

1.

Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій

Гонза Борис Іванович

697

165 241,00

 

 

175 486,00    

  

 

 

184 787,00 

 

2.

Кременчуцьке міське товариство інвалідів Полтавської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Кунавіна Катерина Геннадіївна

182

113 539,00

 

120 579,00  

 

126 970,00

3.

Громадська організація «Кременчуцьке міське товариство інвалідів-автомобілістів»

Чумаков Сергій Віталійович

95

6 967,00

7  399,00

7 792,00

4.

Кременчуцька міськрайонна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»

 

Бокарев Микола Іванович

 

2 000

61 159,00

64 951,00

68 394,00

5.

Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство /УВП/ українського товариства сліпих /УТОС/

Гришин Юрій Юрійович

129

23 879,00

25 360,00

26 704,00

6.

Адаптаційно-реабілітаційний оздоровчий клуб інвалідів

 

Бринчик Ольга Федорівна

102

29 353,00

31 173,00

32 826,00

7.

Громадська організація Кременчуцьке відділення Міжнародного Союзу колишніх малолітніх в’язнів фашизму

 

Алєксєєва Ангеліа Карлівна

3 202

28 012,00

29 749,00

31 326,00

8.

Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни»

 

Зоценко Зінаїда Василівна

21 464

33 359,00

35 428,00

37 306,00

9.

Громадська організація Міська організація ветеранів

Сельцов Віталій Олександро-вич

35 285

348 637,00

370 253,00

389 877,00

10.

Громадське об’єднання «ЧАС» / Чорнобильсько-Афганський Союз

Жовтобрюх Олексій Володими-рович

284

50 038,00

53 141,00

55 958,00

11.

Громадська організація «На крилах надії України»

 

Кууск Костянтин Юрійович

27

39 617,00

42 074,00

44 304,00

12.

Громадська організація «Нове серце»

Марченко Анатолій Миколайо-вич

 

21

 

133 434,00

 

141 707,00

149 218,00

13.

Громадська організація «Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання»

 

Литвиненко Микола Миколайо-вич

61

211 106,00

224 195,00

236 078,00

14.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація творчої молоді та інвалідів «Струни серця»

 

Чирва Сергій Іванович

28

152 460,00

161 913,00

170 495,00

15.

Громадська організація «Кременчуцька міська організація глухих»

 

Сіренченко Геннадій Миколайо-

вич

28

244 717,00

259 890,00

273 665,00

16.

Громадська організація «Асоціація Інвалідів дитинства «Новий дім»

 

Жила Вікторія Миколаївна

50

125 000,00

132 750,00

139 785,75

 

При плануванні на 2022-2023 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020               № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.15. Щомісячна стипендія міського голови

 

Цільова група: мешканці Кременчуцької міської територіальної громади, яким виповнилося 95 років і більше та визволителі міста.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання мешканцям територіальної громади додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: мешканці Кременчуцької міської територіальної громади, яким виповнилося 95 років і більше та визволителі міста мають додаткову соціальну пільгу – отримання стипендії міського голови.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): в результаті, орієнтовно 100 громадян, яким виповнилося 95 років і більше, будуть отримувати щомісячно в 2021 році – по 800,00 грн; в 2022 році – по 900,00 грн;                     в 2023 році – по 1000,00 грн; орієнтовно, 9 осіб, яким виповнилося 100 років і більше, щомісячно будуть отримувати в 2021 році – по 1 300,00 грн;                    в 2022 році –  по 1 400,00 грн; в 2023 році – по 1 500,00 грн; 1 визволитель міста буде отримувати в 2021 році – по 1 300,00 грн; в 2022 році – по 1 400,00 грн;     в 2023 році – по 1 500,00 грн

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

1 420 506,00

1 590 468,00

1 760 430,00

1.

Щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося від 95 до 100 років

1 248 000,00

130 осіб ×

800,00 грн. ×

12 міс.

 

1 404 000,00

130 осіб ×

900,00 грн. ×

12 міс.

 

1 560 000,00

130 осіб×

1000,00 грн. ×

12 міс.

 

2.

Щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше років

 

140 400,00

9 осіб×

1 300,00 грн. ×

12 міс.

151 200,00

9 осіб×

1 400,00 грн. ×

12 міс.

162 000,00

9 осіб×

1 500,00 грн. ×

12 міс.

 

3.

Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста

15 600,00          

 1 особа ×

1 300,00 грн ×

12 міс.

 

16 800

1 особа ×

1 400,00 грн ×

12 міс.

 

18 000

1 особа ×

1 500,00 грн ×

12 міс.

 

4.

Видатки на оплату за касове обслуговування

16 506,00

(1 100 400,00 х 1,5%)

18 468,00

(1 231 200,00 х 1,5%)

20 430,00

(1 362 000,00 х 1,5%)

 

7.16. Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів

 

Цільова група: особи з інвалідністю, на яких зареєстровані транспортні засоби, але не мають в користуванні гаражів.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: відшкодовуються кошти з місцевого бюджету власникам автостоянки за безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, власниками яких є особи з інвалідністю.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мешканці                      Кременчуцької міської територіальної громади - особи з інвалідністю мають змогу безкоштовно зберігати свої транспортні засоби на автостоянках міста протягом року.

 

 

 

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

43 800,00

46 516,00

48 982,00

1.

Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів

43 800,00

4 особа × 30,00 грн (середня вартість

1 доби) х 365 діб          

 

 

46 516,00

Індекс інфляції

6,2 %

 

 

 

 

48 982,00

Індекс інфляції 5,3 %

 

 

 

 

 

    При плануванні 2022-2023 рр. застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.17. Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у закладах вищої освіти м. Кременчука

 

Цільова група: особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, можливість безкоштовно отримати вищу освіту.

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється оплата за навчання осіб з інвалідністю у закладах вищої освіти міста Кременчука, за умови отримання особами задовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): 5 осіб з інвалідністю мають можливість безкоштовно здобути вищу освіту в вищих навчальних закладах м. Кременчука.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

45 000,00

47 790,00

50 323,00

1.

Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у закладах вищої освіти

м. Кременчука

5 осіб×

900,00 грн (вартість 1 міс. навчання)×

10 міс.

 

Індекс інфляції     6,2 %

Індекс інфляції     5,3 %

 

При плануванні на 2022-2023 рр. застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

 

7.18. Відшкодування інших, передбачених законодавством, пільг населенню

 

Цільова група: ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, ветерани праці, багатодітні сім'ї.

Строк виконання: 2021-2023 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій.

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів місцевого бюджету надаються додаткові соціальні пільги, які з 2016 року не передбачені в Державному бюджеті України.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): окремі пільгові категорії громадян Кременчуцької міської територіальної громади отримують додаткові соціальні пільги.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

3 266 478,00

3 469 001,00

3 652 860,00

1.

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів війни

516 067,00

(41 чол. х         

12 587,00 грн)

548 064,00

Індекс інфляції

6,2 %

577 112,00 Індекс

інфляції

5,3 %

2.

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів праці

2 139 790,00

(170 чол. х 12 587,00 грн)

2 272 457,00 Індекс інфляції

6,2 %

2 392 898,00 Індекс

інфляції

5,3 %

3.

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  2 категорії

440 545,00

(35 чол. х 12 587,00 грн)

467 859,00

Індекс інфляції

6,2 %

492 656,00

Індекс

інфляції

5,3 %

4.

Відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи один раз на рік

 

40 740,00,00

(97 чол. х

420,00 грн)

43 266,00

Індекс інфляції

6,2 %

45 559,00

Індекс

інфляції

5,3 %

   5.

Абонентська плата за користування телефоном ветеранам війни, ветеранам військової служби, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, багатодітнім сім'ям

129 336,00

(317 чол. х              34,00 грн х

12 міс)

137 355,00

Індекс інфляції

6,2 %

144 635,00

Індекс

інфляції

5,3 %

 

При плануванні на 2022-2023 рр. застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.19. Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Кременчуцької міської територіальної громади технічними та іншими засобами, виробами медичного призначення

 

Цільова група: діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент охорони здоров’я  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: заклади охорони здоров'я Кременчуцької міської територіальної громади.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, медична та соціальна реабілітації осіб з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Стислий опис реалізації: до технічних засобів, які отримують безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних та побутових умовах, належать: слухові апарати, сечоприймачі чоловічі і жіночі, калоприймачі, підгузники, а також технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри.

Додатково до заходу включена потреба в коштах для забезпечення хворих дітей з інвалідністю на цукровий діабет виробами медичного призначення, а саме: тест-смужки для визначення рівня глюкози, ланцети та стерильні голки. 

Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

 

№з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по роках, грн

 

2021

2022

2023

 

Загальне фінансування

2 206 002,00

2 426 602,00

2 669 262,00

1.

Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами, виробами медичного призначення

2 206 002,00

2 426 602,00

2 669 262,00

 

Для обрахунку орієнтовної потреби в коштах на 2022 рік видатки         2021 року збільшені на 10%, на 2023 рік – видатки 2022 року збільшені на 10% за рахунок зростання вартості технічних та інших засобів.

Розрахункова потреба на 2021 рік в забезпеченні технічними засобами і виробами медичного призначення осіб з інвалідністю

 

 № з/п

Статті витрат

 

 

Необхідне фінансування, грн

 

 

Кількість чол.

Орієнтовні витрати на придбання технічних та інших засобів, грн

2021 рік

 

 

 

РАЗОМ

 

 

Загальне фінансування

 

 

2 206 002,00

1.

Забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами

67

 

1 114 948,00

 

у тому числі:

 

 

 

 

-калоприймачі (одноразові)

4

1205шт.х 56,39грн=
 67950грн

67 950,00

 

-мішок для калоприймача

2

720шт.х 29,9грн=
 21528грн

21 528,00

 

-підгузки для дорослих розмір 3 (110-150 см)

72

54396шт.х13,82грн=
751752грн

751 752,00

 

-памперси-труси

1

1095шт.х25грн=27375

27 375,00

 

-одноразові пелюшки

18

10167шт.х10,96грн=
111430грн

111 430,00

 

термометр з мовним виводом

14

14шт.х 103,4грн=
1447,6грн

1 447,00

 

глюкометр з мовним виводом

4

4шт. х 550грн =
2200,0грн

2 200,00

 

тонометр з мовним виводом

7

7шт.х 1300 грн=
9100грн

9 100,00

 

сечоприймач

7

228шт.х11,50грн=2622грн

2 622,00

 

катетер зовнішній чоловічий типу урідам

2

730шт.х26грн=18980грн

18 980,00

 

катетер Нелатона

1

720шт.х 5,70грн=
 4104,00грн

4 104,00

 

уретральний катетер

4

1210шт.х26грн=31460грн

31 460,00

 

слуховий апарат

13

13шт.х5000грн=65000грн

65 000,00

2.

Забезпечення дітей-інвалідів  технічними засобами

40,00

 

461 940,00

 

у тому числі:

 

 

 

 

Забезпечення дітей-інвалідів підгузками

48

45905 підгузка на рік х  6,9 грн=316744грн

316 744,00

 

калоприймачі (одноразові)

1

360шт.х 56,10грн=
 20196,00грн

20 196,00

 

слуховий апарат

10

10шт.х 12500грн=
 125000грн

125 000,00

3.

Забезпечення хворих на цукровий діабет дітей виробами медичного призначення

62,00

 

629 114,00

 

тест-смужки для визначення рівня глюкози

62

62 чол.х 5 шт. на добу х 365 дн. =113150 х 3,60 грн

407 340,00

 

ланцети

62

62 чол.х 5 шт. на добу х365 дн=113150х0,90грн

101 835,00

 

голки стерильні

62

62 чол.х 2 шт. на добу х365 дн=45260х2,65грн

119 939,00

           

 

 

7.20. Перевезення дітей шкільного віку, які проживають в                        с. Придніпрянське до загальноосвітнього навчального закладу, розташованого в с. Мала Кохнівка

 

Цільова група: учні, які проживають в с. Придніпрянське.

Строк виконання: 2021-2023 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  підприємства-автоперевізники.

Мета: підвищення соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади.

Стислий опис реалізації: безкоштовні перевезення здійснюються протягом навчального року дітей шкільного віку , які проживають в с. Придніпрянське до загальноосвітнього навчального закладу розташованого в с. Мала Кохнівка.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): протягом навчального року орієнтовно 21 учень буде перевозиться безкоштовно до навчального закладу та в зворотному напрямку. Відстань від місця проживання до навчального закладу становить 7 км. Орієнтована вартість одного км. - 0,88 грн.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн

2021

2022

2023

Загальне фінансування

49 933,00

53 029,00

55 840,00

1.

Відшкодування за перевезення дітей шкільного віку, які проживають в                        с. Придніпрянське до загальноосвітнього навчального закладу, розташованого в с. Мала Кохнівка

49 933,00 

21 чол. х

0,88 грн х

14 км. х

193 учб. днів

 

 

 

53 029,00

Індекс інфляції 6,2%

 

 

55 840,00

Індекс інфляції 5,3%

 

 

При плануванні на 2022-2023 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований у листі Міністерства фінансів України від 13.08.2020               № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

 

7.21. Відшкодування витрат на послуги з поховання Почесного громадянина міста Кременчука Кисельова Володимира Вікторовича.

Цільова група: члени сім’ї померлого Почесного громадянина міста Кременчука Кисельова Володимира Вікторовича.

Строк виконання: 2021 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: виконання п. 4.3. розділу IV Положення про звання «Почесний громадянин міста Кременчука», затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 червня 2016 року «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Кременчука» в новій редакції».

Опис реалізації: здійснення поховання Почесного громадянина за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): гарантування поховання Почесних громадян міста Кременчука за кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування, грн

2021 рік

Загальне фінансування

27 527,40

1.

Відшкодування витрат на послуги з поховання Почесного громадянина міста Кременчука Кисельова Володимира Вікторовича.

27 527,40

 

7.22. Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021, за послуги з перевезення до закладів СМЕ померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей та  з відшкодування витрат на поховання померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І,ІІ та ІІІ категорій.

Цільова група: Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Строк виконання: 2021 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: погашення заборгованості перед КП «СКРП», яке надали у 2019 та 2020 роках послуги з поховання померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій та з перевезення до закладів СМЕ померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей.

Стислий опис реалізації: погашення за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021 у головного  розпорядника бюджетних коштів – Департамента житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за послуги з перевезення до закладів СМЕ померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей та з відшкодування витрат на поховання померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування, грн

2021 рік

Загальне фінансування

174 155,29

1.

Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021

174 155,29

 

7.23. Відшкодування витрат на послуги з поховання Литвиненка Анатолія Кузьмича – колишнього голови виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради народних депутатів (з 1986 року по 1990 рік), нагородженого Почесним знаком «За заслуги перед містом».

Цільова група: члени сім’ї померлого .

Строк виконання: 2021 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: підвищення соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади.

Опис реалізації: здійснення поховання за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): гарантування поховання видатних громадян міста Кременчука за кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування, грн

2021 рік

Загальне фінансування

66 138,60

1.

Відшкодування витрат на послуги з поховання Литвиненка Анатолія Кузьмича – колишнього голови виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради народних депутатів (з 1986 року по 1990 рік), нагородженого Почесним знаком «За заслуги перед містом»

66 138,60

 

 

 

7.24. Відшкодування витрат на проведення перепоховання на території Крюківського кладовища, біля братської могили, останків двох загиблих під час Другої світової війни воїнів-ополченців.

Строк виконання: 2021 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальні виконавці: КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета: підвищення соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади.

Опис реалізації: здійснення перепоховання за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): гарантування перепоховання останків двох загиблих під час Другої світової війни воїнів-ополченців за кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування, грн

2021 рік

Загальне фінансування

5 010,00

1.

Відшкодування витрат на проведення перепоховання на території Крюківського кладовища, біля братської могили, останків двох загиблих під час Другої світової війни воїнів-ополченців

5 010,00

 

Зведений кошторис Програми соціального забезпечення

та соціального захисту населення Кременчуцької міської

територіальної громади «Турбота» на 2021 – 2023 роки

 

№ п/п

Основні напрямки та заходи виконання Програми

Сума, тис. грн

Головний розпорядник коштів

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги

13 519,800

14 851,480

16 316,328

Департамент соціального захисту населення

2.

Надання одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення в СОК «Супутник»

3 136,350

3 763,620

4 390,890

Департамент соціального захисту населення

3.

Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир окремій пільговій категорії громадян

125,00

125,00

125,00

Департамент соціального захисту населення

4.

Забезпечення продуктовими наборами окремих категорій громадян Кременчуцької міської територіальної громади

1 574,100

1 735,250

1 896,400

Департамент соціального захисту населення

5.

Організація гарячого харчування окремих категорій громадян Кременчуцької міської територіальної громади

2 248,470

2 498,466

2 748,462

Департамент соціального захисту населення

6.

Послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період

3 500,640

3 717,680

3 914,717

Департамент соціального захисту населення

7.

Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву

47,010

49,925

52,571

Департамент соціального захисту населення

8.

Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в                   Кременчуцькій міській територіальній громаді, до навчальних закладів

2 668,416

2 833,859

2 984,054

Департамент соціального захисту населення

9.

Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення

291,122

309,172

325,558

Департамент соціального захисту населення

10.

Надання послуг (відшкодування) по похованню померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ та ІІІ категорій

 

345,000

400,000

460,000

Департамент соціального захисту населення

11.

Забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

202,978

237,593

278,165

Департамент житлово-комунального господарства

12.

Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів в закладах загальної середньої освіти денної форми навчання

21 230,535

23 115,655

25 166,912

Департамент освіти

13.

Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню

3 041,397

3 229,964

3 401,152

Департамент соціального захисту населення

14.

Фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю

1 766,518

1 876,048

1 975,486

Департамент соціального захисту населення

15.

Щомісячна стипендія міського голови

 

1 420,506

1 590,468

1 760,430

Департамент соціального захисту населення

16.

Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів

43,800

46,516

48,982

Департамент соціального захисту населення

17.

Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у закладах                        вищої освіти м. Кременчука

45,00

47,790

50,323

Департамент соціального захисту населення

18.

Відшкодування інших, передбачених законодавством, пільг населенню

3 266,478

3 469,001

3 652,860

Департамент соціального захисту населення

19.

Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  Кременчуцької міської територіальної громади технічними та іншими засобами

2 206,002

2 426,602

2 669,262

Департамент охорони здоров'я

20.

Перевезення дітей шкільного віку, які проживають в

с. Придніпрянське до загальноосвітнього навчального закладу, розташованого в с. Мала Кохнівка

49,933

53,029

55,840

Департамент соціального захисту населення

21.

Відшкодування витрат на послуги з поховання Почесного громадянина міста Кременчука Кисельова Володимира Вікторовича

 

27, 528

-

-

Департамент соціального захисту населення

22.

Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021, за послуги з перевезення до закладів СМЕ померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей та  з відшкодування витрат на поховання померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І,ІІ та ІІІ категорій

174, 156

-

-

Департамент житлово-комунального господарства

23.

Відшкодування витрат на послуги з поховання Литвиненка Анатолія Кузьмича – колишнього голови виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради народних депутатів (з 1986 року по 1990 рік), нагородженого Почесним знаком «За заслуги перед містом»

66,1386

-

-

Департамент соціального захисту населення

24.

Відшкодування витрат на проведення перепоховання на території Крюківського кладовища, біля братської могили, останків двох загиблих під час Другої світової війни воїнів-ополченців

5,010

-

-

Департамент соціального захисту населення

 

Всього по Програмі

61 001,8876

66 377,1180

72 273,3920

 

 

 

Директор Департаменту

соціального захисту населення

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                          Марина ДОЦЕНКО